Mehanika

Vertikalni hitac

Vertikalni hitac prema dolje

Vertikalni hitac prema dolje definiramo kao slobodni pad s početnom brzinom prema dolje.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
\( h = v_0t + \frac{1}{2}gt^2 \)
\( v = v_0 +gt \)
\( v^2 = v_0^2 + 2gh \)
\( h = (\frac{v_0 + v}{2})t \)
Vertikalni hitac prema gore

Vertikalni hitac prema gore je složeno gibanje sastavljeno od jednolikog usporenog gibanja i slobodnog pada

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Pri vertikalnom hitcu prema gore tijelo je prvo bačeno početnom brzinom (\(v_0\)) prema gore te ono dostiže neku visinu \( h \) i počinje padati prema dolje (slobodni pad).

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Pri gibanju prema gore koriste se formule za jednoliko usporeno gibanje (s oznakama za slobodni pad), a pri gibanju prema dolje se koriste standardne formule za slobodni pad.

\( h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \)
\( v = v_0 - gt \)
\( v^2 = v_0^2 - 2gh \)
Zadatci s državne mature:

Vertikalni hitac

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu