Linearna funkcija

Sustav linearnih jednadžbi

Mat A
Mat B
Linearna jednadžba s dvije nepoznanice je jednadžba oblika $ax + by + c = 0$, gdje su $x$ i $y$ nepoznanice, a $a$, $b$ i $c$ neki brojevi. Inače, svaka takva jednadžba ima beskonačno mnogo rješenja.
Međutim, ako dodamo još jednu jednadžbu s dvije nepoznanice dobivamo sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice koji može imati jedno, nijedno ili beskonačno mnogo rješenja.
Rješenje sustava linearnih jednadžbi je svaki par brojeva $(x, y)$ koji zadovoljava obje jednadžbe kada se brojevi $x$ i $y$ ubace u njih.
Rješavanje sustava dviju jednadžbi s dvije nepoznanice
Imamo dvije metode: metoda supstitucije i metoda suprotnih koeficijenata.
Metoda supstitucije
U ovoj metodi, želimo “izraziti” jednu nepoznanicu pomoću druge. Drugim riječima, želimo na jednoj strani bilo koje jednadžbe sustava dobiti da piše samo jedna nepoznanica, a da je sve ostalo na drugoj strani.
Nakon toga, u drugu jednadžbu, onu koju nismo dirali za sad, umjesto nepoznanice iz prvog dijela koja je sama na jednoj strani, ubacimo izraz kojem je ona jednaka. Na taj način dobijemo običnu linearnu jednadžbu koju znamo riješiti.
Metoda supstitucije
Metoda supstitucije
Metoda suprotnih koeficijenata
U ovoj metodi je bitno da za početak uredno napišemo dvije zadane jednadžbe jednu ispod druge, odnosno nepoznanicu ispod istoimene nepoznanice. Cilj ove metode je namjestiti suprotne brojeve ispred jedne od nepoznanica tj. namjestiti tako da u obje jednadžbe ispred iste nepoznanice stoji isti broj, samo s drugim predznakom. Nakon toga, te nepoznanice prekrižimo, a sve ostalo prepišemo u novu jednadžbu, tako da ono što je bilo lijevo ostaje lijevo, a sve što je bilo na desnoj strani, ostaje desno.
Metoda suprotnih koeficijenata
Metoda suprotnih koeficijenata
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
Neki tvrde da postoji i metoda komparacije, no to je samo metoda supstitucije sa više koraka. :)
Grafičko rješavanje
Linearna jednadžba s dvije nepoznanice je pravac.
Dvije linearne jednadžbe s dvije nepoznanice su dva pravca. Što se tiče rješenja, prisjetimo se kako se mogu odnositi dva pravca u ravnini.
Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi
Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi
Matematika A
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Sustav linearnih jednadžbi

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Zadatak 3 - ljeto
Zadatak 4 - ljeto
Zadatak 5 - ljeto