Trigonometrijske funckije

Sinus i kosinus

Mat A
Točka $T$ na brojevnoj kružnici ima koordinate $T(\cos \alpha, \sin \alpha)$, gdje je $\alpha$ kut u toj točki, odnosno sami broj na brojevnoj kružnici. Dakle, $\cos\alpha$ će biti apscisa, odnosno prva koordinata točke $T$ ako ju gledamo u koordinatnom sustavu, a $\sin\alpha$ ordinata, tj. druga koordinata iste točke $T$.
Sinus i kosinus
Sinus i kosinus
Sinus i kosinus su omeđe funkije u smislu da mogu izbaciti samo vrijednosti između brojeva $-1$ i $1$, uključujući te brojeve, za bilo koju vrijednost kuta $\alpha$. Formalno, domena tih funckija je skup realnih brojeva $\mathbb{R}$, a slika interval $[-1,1]$.
\( -1 \leq \sin \alpha, \cos \alpha \leq 1 \)
Predznaci funkcija sinus i kosinus su sljedeći:
 • 1. kvadrant: sinus +, kosinus +
 • 2. kvadrant: sinus +, kosinus -
 • 3. kvadrant: sinus -, kosinus -
 • 4. kvadrant: sinus -, kosinus +
 • Predznaci sinusa i kosinusa
  Predznaci sinusa i kosinusa
  Video rješenja matura
  Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
  Za svaki broj $\alpha$ vrijedi temeljni trigonometrijski identitet:
  \( \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \)
  Matematika A
  Pripreme za maturu
  Zadatci s državne mature:

  Sinus i kosinus

  Zadatak 1 - ljeto
  Zadatak 2 - ljeto