Sastavljeno i rastavljeno pisanje - imenice i pridjevi

Kada je riječ sastavljena od dviju sastavnica koje označuju jedan pojam i imaju jedan naglasak, ona se piše sastavljeno, odnosno kao jedna riječ:

 • imenice nastale od dviju riječi:
  • srastanjem:
   • rođendan, Očenaš, Zdravomarija, prijepodne, poslijepodne, tužibaba, Starigrad
  • slaganjem:
   • pravobranitelj, krvotok, romanopisac, strojovođa, dvadesetogodišnjica, sjeveroistok, zakonodavac
  • srastanjem i sufiksacijom:
   • Dugoselac, Njujorčanin, Šrilančanin
  • slaganjem i sufiksacijom:
   • debelokožac, mišolovka, Južnokorejac, crnogorski
 • imenice nastale dodavanjem hrvatskoga prefiksoida:
  • nesreća, Podsused, doručak, nadriumjetnik, nadvojvoda, dopredsjednik
 • imenice nastale dodavanjem stranoga prefiksoida:
  • agro: agroekonomija
  • aero: aerodinamika
  • auto: autoservis
  • eko: ekosavjetnik
  • etno: etnoselo
  • euro: eurozona
  • foto: fotostudio
  • hiper: hiperprodukcija
  • info: infocentar
  • kvazi: kvazistručnjak
  • mega: megazvijezda
  • mini: minigolf
  • makro: makroekonomija
  • mikro: mikrosustav
  • radio: radiotelevizija
  • ultra: ultrazvuk
  • video: videozapis
  • vice: viceprvak
  • žiro: žiroračun

Kada svaka sastavnica zadržava svoj naglasak, pišu se rastavljeno ili ih razdvaja spojnica.

Rastavljeno se pišu:

 • dvije imenice koje označuju jedan pojam (imaju dva naglaska i obje se sklanjaju):
  • misao vodilja, voda tekućica, ptica pjevica, grad domaćin, grad heroj, zemlja članica
 • nesklonjiv pridjev i imenica:
  • krem juha, mat boja, roza hlače, fer igra, gala večer
 • nesklonjive kratice i vlastito ime:
  • don Kuzma, fra Ante
 • pokrata i imenica:
  • DNK analiza, IP adresa, ECTS bodovi, PET ambalaža, TV preplata (prema pravopisu Instituta za jezik i jezikoslovlje)
  • DNK-analiza, IP-adresa, ECTS-bodovi, PET-ambalaža, TV-pretplata (prema pravopisu Matice hrvatske)

Sa spojnicom se pišu:

 • imenice koje označuju jedan pojam - imaju dva naglaska i samo se druga od njih sklanja:
  • kesten-pire, klima-uređaj, šoping-centar, pilot-projekt, remek-djelo, gol-razlika, rang-lista
   • pravopisno neprilagođena sastavnica piše se ukošeno: café-bar, jazz-glazba, web-stranica
 • dvije sastavnice od kojih je prva kratica slovo, broj, oznaka ili simbol: C-vitamin (ali vitamin C), a-sklonidba, e-mol, pH-vrijednost, X-zrake
 • dvije sastavnice koje označuju jedan pojam od kojih je prva zaštićen naziv ili vlastita imenica: Ledo-sladoled, PowerPoint-prezentacija, Word-dokument, Zdenka-sir
 • dvije sastavnice koje označuju jedan pojam od kojih se prva ne sklanja, svaka ima svoj naglasak, a nastale su udvajanjem prve sastavnice ili promjenom sloga: voki-toki, ča-ča-ča, jo-jo, kus-kus, rizi-bizi, ping-pong
 • dvije sastavnice u kojima spojnica zamjenjuje veznik i: dan-noć, križić-kružić, rum-kola
 • dvije sastavnice u kojima spojnica označuje smjer: sjever-sjeveroistok, jug-jugozapad
 • dvije sastavnice kojima se izriče neodređenost: dan-dva, čašica-dvije, godina-dvije

Kao jedna riječ pišu se dvije sastavnice koje označuju jedan pojam i imaju jedan naglasak:

 • nastale slaganjem:
  • popularnoznanstveni, znanstvenofantastični, književnoteorijski, južnoamerički, tihooceanski, velikodušan, prvoaprilski
 • nastale srastanjem:
  • općeprihvaćen, visokoobrazovan, zimzelen, hvalevrijedan, dobrodošao, svjetloplav, bljedožut
 • dodavanjem hrvatskoga prefiksa ili prefiksoida:
  • izvanbračni, ispodprosječan, poslijediplomski, preddiplomski, preosjetljiv, neodlučan, predškolski
 • dodavanjem stranoga prefiksa ili prefiksoida:
  • apatičan, interdisciplinarni, grafostilistički, bipolaran, multifunkcionalan, retrogradan, hipersenzibilan

Kao dvije riječi pišu se odvojeno:

 • dva pridjeva istih osnova od kojih je drugi tvoren sufiksom -cat:
  • crn crncat, gol golcat, nov novcat, sam samcat.

Sa spojnicom se pišu:

 • pridjevi sastavljeni od dviju ravnopravnih sastavnica od kojih svaka ima svoj naglasak:
  • fizičko-kemijski, političko-ekonomski, prirodoslovno-matematički, hrvatsko-njemački, crno-bijeli
   • ALI i fizičkokemijski i političkoekonomski (u tom slučaju imaju drugačije značenje)
 • posvojni pridjevi tvoreni od prezimena s dvjema sastavnicama bez obzira na to imaju li prezimena spojnicu ili je nemaju:
  • Polić-Kamovljev (prema Polić Kamov), Kačić-Miošićev (prema Kačić Miošić)
  • odnosni pridjevi nastali od prezimena:
   • polićkamovljevski, kačićmioševski
 • pridjevi tvoreni od prezimena različitih osoba:
  • Silić-Pranjkovićeva gramatika, Broz-Ivekovićev rječnik, zrinsko-frankopanska urota
 • pridjevi kojima je prva sastavnica broj, kratica, pokrata, oznaka ili simbol:
  • 18-karatni, 30-postotni, HAZU-ov, UNICEF-ova, pH-neutralan, 20-godišnji
 • pridjevi nastali povezivanjem dviju oprečnih sastavnica:
  • kakav-takav (s kakvom-takvom preciznošću)
Hrvatski
pripreme za maturu