Trokuti

Pravokutni trokut

Mat A
Mat B

Pravokutni trokut je trokut koji ima jedan pravi kut. To odmah povlači da je zbroj druga dva kuta $90^{\circ}$. Stranice uz pravi kut se zovu katete, a stranica nasuprot pravom kutu, najduža stranica, se zove hipotenuza.

Kako su katete okomite, površina pravokutnog trokuta se može računati i prema sljedećoj formuli, gdje su $a$ i $b$ katete:

\( P = \frac{a \cdot b}{2} \)

Pitagorin poučak

Flowers
\( a^2 + b^2 = c^2 \)

Talesov poučak

Flowers

Euklidov poučak

Flowers
Zadatci s državne mature:

Pravokutni trokut

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Matematika
pripreme za maturu