Elektrostatika

Napon i električni potencijal

Eletrični potencijal

Električni potencijal definiramo kao rad koji je potrebno obaviti da bismo nabijenu česticu doveli iz beskonačnosti u neku točku u prostoru. Označavamo ga grčkim slovom \(\varphi\) (fi), a mjerena jedinica je volt [V]. On je po iznosu jednak:

\( \varphi = \frac{W}{Q} \)


Potencijal koji stvara točkasti naboj \(Q\) na udaljenosti \(r\) je jednak:

\( \varphi = k \frac{Q}{r} \)
Ekvipotencijalne plohe

Ekvipotencijalne plohe su linije koje spajaju mjesta jednakog potencijala. Za točkasti naboj te su linije kružnice.

Električni napon

Električni napon definiramo kao razliku potencijala između točaka A i B. Odnosno, to je omjer rada koji trebamo obaviti da bismo naboj \(Q\) premjestili iz točke A u točku B i samog naboja \(Q\).

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
\( U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{W_{AB}}{Q} \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Napon i električni potencijal

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto