Kvadratna funkcija

Kvadratne nejednadžbe

Mat A
Kvadratna nejednadžba je nejednadžba oblika $ax^2 + bx + c >( \ge) \; 0$ ili $ax^2 + bx + c < ( \le) \; 0$.
Riješiti kvadratnu nejednadžbu znači odrediti sva njena rješejna, tj. odrediti sve brojeve $x$ koji zadovoljavaju tu nejednadžbu.
Rješavanje kvadratne nejednadžbe
Postupak za rješavanje kvadratne nejednadžbe provodi se u 4 koraka.
1. Prebacimo sve na lijevu stranu, tako da desno od znaka nejednakosti ostane samo $0$.
2. Pravimo se da umjesto znaka nejednakosti piše jednako pa riješimo tu kvadratnu jednadžbu.
3. Nacrtamo skicu naše parabole - bitno je samo označiti nultočke i odrediti "smije" li se parabola ili je "tužna", odnosno je li otvor okrenut prema gore ili dolje. Ostali detalji su nebitni.
4. Ako je u nejednadžbi stajalo $>0$, za rješenje uzimamo $x$-eve kada je parabola iznad x-osi. Ako je u nejednadžbi stajalo $<0$, rješenja će biti oni $x$-evi gdje je parabola ispod x-osi.
Kvadratna nejednadžba
Kvadratna nejednadžba
Vodeći koeficijent i diskriminanta
Slično kao i u prošlim lekcijama, vodeći koeficijent kvadratne funkcije $a$ i diskriminanta $D$ nam unaprijed, bez računanja, daju dobru ideju o rješenjima nejednadžbe.
Diskriminanta i vodeći koeficijent
Diskriminanta i vodeći koeficijent
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
Sustav kvadratnih nejednadžbi
Sustav kvadratnih nejednadžbi rješavamo tako da riješimo svaku nejednadžbu posebno. Konačno rješenje će biti presjek rješenja prve nejednadžbe s rješenjima druge nejednadžbe. Drugim riječima, tražimo gdje će se rješenja poklapati, koji su to brojevi koji zadovoljavaju i jednu i drugu nejednadžbu.
Kod samog postupka, najbolje je na istoj slici nacrtati skice obje parabole, a njihova rješenja označiti različitim bojama ili iscrtkati crticama u suprotnim smjerovima. Konačno rješenje će biti onaj dio gdje se boje ili crtice preklapaju.
Sustav kvadratnih nejednadžbi
Sustav kvadratnih nejednadžbi
Matematika A
Pripreme za maturu