Četverokuti

Kvadrat i pravokutnik

Mat A
Mat B
Pravokutnik je četverokut s 4 prava kuta.
Kvadrat je četverokut sa 4 prava kuta i 4 stranice jednake duljine.
Svojstva
Kako kvadrat ima 4 prava kuta, isto kao i svaki pravokutnik, zaključujemo da je kvadrat ujedno i pravokutnik. Za njih vrijede određena svojstva:
 • svi unutarnji kutevi su pravi, tj. iznose 90${^\circ}$
 • nasuprotne stranice jednakih su duljina
 • nasuprotne stranice su paralelne
 • dijagonale su jednakih duljina
 • dijagonale se raspolavljaju

 • Kod kvadrata, dodatno, vrijede još dvije stvari. Sve stranice su iste duljine i dijagonale se sijeku pod pravim kutem.
  Opseg i površina
  \( O_{kvadrat} = 4a \)
  \( O_{pravokutnik} = 2a + 2b \)
  \( P_{kvadrat} = a^2 \)
  \( P_{pravokutnik} = ab \)
  Pravokutni trokut u kvadratu i pravokutniku
  U pravokutniku i u kvadratu, pravokutne trokute dobivamo povlačenjem dijagonala.
  Pravokutnik
  Pravokutnik
  \( \sin \alpha = \frac{a}{d} \quad \sin \beta = \frac{b}{d} \)
  \( \cos \alpha = \frac{b}{d} \quad \cos \beta = \frac{a}{d} \)
  \( \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a} \)
  Dodatno, u kvadratu pravokutne trokute dobivamo i ako povučemo obje dijagonale. Sjetimo se još formule za računanje dijagonale:
  \( d = a \sqrt2 \)
  Kvadrat
  Kvadrat
  Video rješenja matura
  Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
  Matematika A
  Pripreme za maturu
  Zadatci s državne mature:

  Kvadrat i pravokutnik

  Zadatak 1 - ljeto
  Zadatak 2 - ljeto