Četverokuti

Kvadrat i pravokutnik

Mat A
Mat B

Pravokutnik je četverokut s 4 prava kuta.

Kvadrat je četverokut sa 4 prava kuta i 4 stranice jednake duljine.

Svojstva

Kako kvadrat ima 4 prava kuta, isto kao i svaki pravokutnik, zaključujemo da je kvadrat ujedno i pravokutnik. Za njih vrijede određena svojstva:

svi unutarnji kutevi su pravi, tj. iznose 90${^\circ}$

  • nasuprotne stranice jednakih su duljina
  • nasuprotne stranice su paraleln
  • dijagonale su jednakih duljina
  • dijagonale se raspolavljaju

Kod kvadrata, dodatno, vrijede još dvije stvari. Sve stranice su iste duljine i dijagonale se sijeku pod pravim kutem.

Opseg i površina

\( O_{kvadrat} = 4a \)
\( O_{pravokutnik} = 2a + 2b \)
\( P_{kvadrat} = a^2 \)
\( P_{pravokutnik} = ab \)

Pravokutni trokut u kvadratu i pravokutniku

U pravokutniku i u kvadratu, pravokutne trokute dobivamo povlačenjem dijagonala.

Flowers
\( \sin \alpha = \frac{a}{d} \quad \sin \beta = \frac{b}{d} \)
\( \cos \alpha = \frac{b}{d} \quad \cos \beta = \frac{a}{d} \)
\( \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a} \)

Dodatno, u kvadratu pravokutne trokute dobivamo i ako povučemo obje dijagonale. Sjetimo se još formule za računanje dijagonale:

\( d = a \sqrt2 \)
Flowers
Zadatci s državne mature:

Kvadrat i pravokutnik

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto