Elektrostatika

Elektroskop i električna influencija

Elektroskop

Uređaj kojim detektiramo i određujemo naboj neke tvari zovemo elektroskop. On se sastoji od metalne šipke na čijem je jednom kraju kugla ili pločica (na vrhu), a na drugom dva tanka metalna listića (na dnu) i metalnog kućišta koje je od šipke odvojeno izolatorom. Električni se naboji prenose metalnom šipkom do listića što rezultira razdvajanjem tih listića.

Kada nabijenim štapom dotaknemo vrh elektroskopa on postaje nabijen i taj se naboj prenosi do listića elektroskopa. Ti listići postaju nabijeni istoimenim nabojem te se po Coulombovom zakonu međusobno odbijaju. Što je veća količina naboja dovedena do listića to će se oni više razdvojiti. Elektroskop možemo najjednostavnije izbiti pritiskom ruke na kuglu elektroskopa.

ELEKTRIČNA INFLUENCIJA
Pojava pri kojoj se električni naboji u neutralnom tijelu preraspodjele pod utjecajem vanjskog električki nabijenog tijela zove se električna influencija.
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

S obzirom na to da je štap negativno nabijen elektroni prethodno neutralnog tijela "pobjeći" će od štapa a protoni će se približiti štapu. To rezultira privlačenjem dvaju tijela.

Kada pozitivno nabijenom elektroskopu približimo negativno nabijeni štap dio pozitivnog naboja će "pobjeći" s listića do kugle i približiti se štapu. To rezultira približavanjem listića.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Elektroskop i električna influencija

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto