skripta

Elektroskop i električna influencija

Zakon očuvanja naboja

Ukupni naboj u izoliranom sustavu je očuvan i dodirom dvaju tijela (ili njihovim spajanjem pomoću izolatora prelazi) s jednog tijela na drugo.

U sustavu 3 kugle u početnom je trenutku samo kugla 1 nabijena nabojem Q. Najprije se dotaknu kugla 1 i 2 pri čemu se naboj raspodjeli tako da je na svakoj kugli jednak i iznosi Q/2. Zatim se dotaknu kugla 1 i 3 što rezultira ponovnom podjelom naboja između te dvije kugle. Konačni naboji na kuglama 1 i 3 iznose Q/4, a s obzirom na to da u drugom dodiru nije sudjelovala kugla 2, njen je konačni naboj Q/2.

Elektroskop

Uređaj kojim detektiramo i određujemo naboj neke tvari zovemo elektroskop. On se sastoji od metalne šipke na čijem je jednom kraju kugla ili pločica (na vrhu), a na drugom dva tanka metalna listića (na dnu) i metalnog kućišta koje je od šipke odvojeno izolatorom. Električni se naboji prenose metalnom šipkom do listića što rezultira razdvajanjem tih listića.

Kada nabijenim štapom dotaknemo vrh elektroskopa on postaje nabijen i taj se naboj prenosi do listića elektroskopa. Ti listići postaju nabijeni istoimenim nabojem te se po Coulombovom zakonu međusobno odbijaju. Što je veća količina naboja dovedena do listića to će se oni više razdvojiti. Elektroskop možemo najjednostavnije izbiti pritiskom ruke na kuglu elektroskopa.

S obzirom na to da je štap negativno nabijen elektroni prethodno neutralnog tijela "pobjeći" će od štapa a protoni će se približiti štapu. To rezultira privlačenjem dvaju tijela.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Kada pozitivno nabijenom elektroskopu približimo negativno nabijeni štap dio pozitivnog naboja će "pobjeći" s listića do kugle i približiti se štapu. To rezultira približavanjem listića.