Zamjenice

Zamjenice su promjenjiva vrsta riječi. Zamjenjuju imenice (osobne, odnosne i upitne, neodređene), pridjeve (posvojne zamjenice) i druge zamjenice (povratne i povratno-posvojne), a mogu i upućivati na imenice (pokazne).

 • Osobne zamjenice zamjenjuju imenice i pridjeve.
  • Majka i kći idu u kino.
   One idu u kino.
  • Filip mrzi školu.
   On mrzi školu.
  • Govorila sam Ivoni da će sve biti dobro.
   Govorila sam
   joj da će sve biti dobro.
   • naglašeni se oblik osobnih zamjenica upotrebljava:
    • kod isticanja (Obraćam se njemu, a ne tebi.)
    • suprotstavljanja (Ne treba ti novi mobitel, novi mobitel treba njoj.)
    • iza prijedloga (Razgovarao sam s njom.)
   • Kada upotrijebiti ju, a kada je?
    • Prednost se daje obliku je:
     • Vidio sam je večeras.
    • Oblik ju koristi se kada se uz zamjenicu je pojavljuje pomoćni glagol biti u 3. l. jd:
     • Volio ju je zadirkivati.
     • usporedi s: Volio sam je zadirkivati.
 • Povratna zamjenica zamjenjuje sve osobne. Koristimo je kada se radnja vraća na subjekt. Nema oblik za nominativ i vokativ.
  • Vidim me u ogledalu.
   Vidim
   se u ogledalu.
  • Ti misliš samo na tebe.
   Ti misliš samo na
   sebe.
  • Mi razmišljamo samo o nama.
   Mi razmišljamo samo o
   sebi.
 • Posvojne zamjenice zamjenjuju posvojne pridjeve, odnosno one označavaju kojem licu što pripada.
  • To je Ivanova jakna.
   To je
   njegova jakna.
  • Mislim da je ovo Anina i Ivina kuća.
   Mislim da je ovo
   njihova kuća.
 • Povratno-posvojna zamjenica zamjenjuje sve posvojne. Koristimo je onda kada želimo reći da nešto pripada subjektu.
  • Volim moju kreativnost.
   Volim
   svoju kreativnost.
  • Ti ne cijeniš tvoje talente.
   Ti ne cijeniš
   svoje talente.
  • Vi ne mislite na vašu budućnost.
   Vi ne mislite na
   svoju budućnost.
 • Pokazne zamjenice koristimo kada želimo reći da se nešto nalazi u blizini govorne, sugovorne ili negovorne osobe.
  • Sviđa mi se ova moja nova jakna.
  • Sviđaju mi se te tvoje tenisice.
  • Želim onakvu torbu kakvu ima Anita.
 • Upitne i odnosne zamjenice imaju jednak oblik, ali različitu upotrebu.
  • upitne: njome postavljamo pitanja (Koji je tvoj omiljeni glazbenik?)
  • odnosne: povezuju glavnu i zavisnu surečenicu (Titanic je film koji uvijek želim gledati.)
   • razlika između zamjenice koji i kojega:
    • koji - odnosna zamjenica koju koristimo kada govorimo o neživom biću
     To je najbolji film koji sam ikada vidio.
    • kojega - odnosna zamjenica koju koristimo kada govorimo o živom biću
     To je glumac kojega sam sreo na ulici.
 • Neodređene zamjenice koje zamjenjuju nešto neodređeno, nešto općenito ili nešto niječno.
  • neodređene: Uzmi kakvogod mlijeko. (nekakvo)
  • opće: Koji god fakultet upišeš, ja ću biti ponosan.
  • niječne: Ništa mi neće pokvariti ovaj dan.
   • neodređene zamjenice koje se sastoje od veznika ni i i (itko, išta, ikakav, nitko, ništa, nikakav) upotrebljavaju se s prijedlozima koji se umeću između veznika i i ni i odnosne zamjenice (ni za što, i za koga)
    • Ne poričem to ni pred kim.
    • Misliš li i na koga osim na sebe?
    • Ne bih vas mijenjala ni za što na svijetu.
Hrvatski
pripreme za maturu