Mehanika

Zakon očuvanja količine gibanja

Ukupna količina gibanja u bilo kojem zatvorenom (izoliranom) sustavu u svakom je trenutku konstantna. To nam govori zakon očuvanja količine gibanja.

\( p_1 = p_2 = p = const. \)
sudari

Najčešća primjena zakona očuvanja količine gibanja je kroz primjere elastičnog i neelastičnog sudara.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Ukupna količina gibanja tijela prije sudara dvaju tijela će biti jednaka količini gibanja nakon sudara.

\( p_{prije} = p_{poslije} \)