Mehanika fluida

Uzgon i Arhimedov zakon

Sila uzgona

Sila uzgona je sila koju tijela osjećaju u fluidu i ona ih čini "lakšima". To je sila koja uvijek djeluje suprotno od sile teže i ona je po iznosu jednaka:

\( F_ u = \rho g V_{ur} \)
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

\(\rho \) je gustoća fluida u koji je tijelo uronjeno, a \(V_{ur}\;\) je volumen dijela tijela koji je uronjen u taj fluid.

Tijelo uronjeno u fluid
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

U slučaju kada je gustoća tekućine veća od gustoće tijela, tijelo će plutati na površini (1. slika). U slučaju kada su te gustoće jednake tijelo će lebdjeti (2. slika). Kada je gustoća tijela veća od gustoće tekućine onda tijelo tone na dno posude (3. slika).

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Za tijelo koje pluta na površini silu težu izjednačavamo sa silom uzgona na dio tijela koji je uronjen u fluid (slika lijevo). Odnosno, vrijedi:

\( \rho g V_{ur} = mg \)

Za tijelo koje lebdi u vodi vrijedi silu težu izjednačavamo sa silom uzgona na cijeli volumen tijela \(V_{uk}\) (slika desno). Tada vrijedi:

\(\rho g V _{uk}= mg \)
Arhimedov zakon

Kada tijelo uronimo u tekućinu, njegova je težina umanjena za težiniu istisnute tekućine. Dakle, sila uzgona jednaka je težini istisnute tekućine.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Volumen kuglice koju smo ubacili jednak je razlici volumena tekućine u menzuri prije i nakon ubacivanja kuglice.

Zadatci s državne mature:

Uzgon i Arhimedov zakon

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu