Mehanika fluida

Uzgon i Arhimedov zakon

Sila uzgona

Sila uzgona je sila koju tijela osjećaju u fluidu i ona ih čini "lakšima". To je sila koja uvijek djeluje suprotno od sile teže i ona je po iznosu jednaka

\( F_ u = \rho g V_{ur} \)
Flowers

\(\rho \) je gustoća fluida u koji je tijelo uronjeno, a \(V_{ur}\;\) je volumen dijela tijela koji je uronjen u taj fluid.

Tijelo uronjeno u fluid

Flowers
Zadatci s državne mature:

Uzgon i Arhimedov zakon

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
pripreme za mature