Trokuti

Trigonometrija u pravokutnom trokutu

Mat B
Trigonometrijske omjere u pravokutnom trokutu ćemo raditi uzimajući u obzir položaj stranica u odnosu na neki šiljasti kut, dakle nikad ne gledamo u odnosu na pravi kut.
Hipotenuza je najduža stranica u trokutu, nalazi se nasuprot pravom kutu.
Priležeća kateta je ona koja se nalazi uz kut, a da nije hipotenuza.
Nasuprotna kateta je stranica nasuprot kutu kojeg gledamo, ona i kut se nikako ”ne dodiruju”.
 Trigonometrija pravokutnog trokuta
 Trigonometrija pravokutnog trokuta
Trigonometrijski omjeri
Sinus je omjer nasuprotne katete i hipotenuze. Za kut $\alpha$, oznaka je $\sin\alpha$.
Kosinus je omjer priležeće katete i hipotenuze. Za kut $\alpha$, oznaka je $\cos\alpha$.
Tangens je omjer nasuprotne i priležeće katete. Za kut $\alpha$, oznaka je $\operatorname{tg}\alpha.$
Kotangens je omjer priležeće i nasuprotne katete. Za kut $\alpha$, oznaka je $\operatorname{ctg}\alpha.$
 Trigonometrijski omjeri
 Trigonometrijski omjeri
\( sin\alpha = \frac{a}{c} \)
\( cos\alpha = \frac{b}{c} \)
\( tg\alpha = \frac{a}{b} \)
\( ctg\alpha = \frac{b}{a} \)
Tablica najčešćih kuteva i vrijednosti trigonometrijskih funkcija za njih.
 Tablica najčešćih vrijednosti
 Tablica najčešćih vrijednosti
Zadatci s državne mature:

Trigonometrija u pravokutnom trokutu

Srednja škola
Matematika B

Svi videi su dostupni samo plaćenim korisnicima.

Svakom tko kupi neki od naših proizvoda videi će se automatski prikazati i u našim online skriptama.

Svi videi su dostupni samo plaćenim korisnicima.

Svakom tko kupi neki od naših proizvoda videi će se automatski prikazati i u našim online skriptama.
Matematika A - pripreme za maturu