Trokuti

Trigonometrija u pravokutnom trokutu

Mat B

Trigonometrijske omjere u pravokutnom trokutu ćemo raditi uzimajući u obzir položaj stranica u odnosu na neki šiljasti kut, dakle nikad ne gledamo u odnosu na pravi kut.

Hipotenuza je najduža stranica u trokutu, nalazi se nasuprot pravom kutu.

Priležeća katet je ona koja se nalazi uz kut, a da nije hipotenuza.

Nasuprotna kateta je stranica nasuprot kutu kojeg gledamo, ona i kut se nikako ”ne dodiruju”.

Flowers

Trigonometrijski omjeri

Sinus je omjer nasuprotne katete i hipotenuze. Za kut $\alpha$, oznaka je $\sin\alpha$.

Kosinus je omjer priležeće katete i hipotenuze. Za kut $\alpha$, oznaka je $\cos\alpha$.

Tangens je omjer nasuprotne i priležeće katete. Za kut $\alpha$, oznaka je $\operatorname{tg}\alpha.$

Kotangens je omjer priležeće i nasuprotne katete. Za kut $\alpha$, oznaka je $\operatorname{ctg}\alpha.$

Flowers
\( sin\alpha = \frac{a}{c} \)
\( cos\alpha = \frac{b}{c} \)
\( tg\alpha = \frac{a}{b} \)
\( ctg\alpha = \frac{b}{a} \)

Tablica najčešćih kuteva i vrijednosti trigonometrijskih funkcija za njih.

Flowers
Zadatci s državne mature:

Trigonometrija u pravokutnom trokutu

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Zadatak 3 - ljeto
Matematika
pripreme za maturu