Trokuti

Trigonometrija u pravokutnom trokutu

Mat B
Trigonometrijske omjere u pravokutnom trokutu ćemo raditi uzimajući u obzir položaj stranica u odnosu na neki šiljasti kut, dakle nikad ne gledamo u odnosu na pravi kut.
Hipotenuza je najduža stranica u trokutu, nalazi se nasuprot pravom kutu.
Priležeća kateta je ona koja se nalazi uz kut, a da nije hipotenuza.
Nasuprotna kateta je stranica nasuprot kutu kojeg gledamo, ona i kut se nikako ”ne dodiruju”.
Trigonometrija pravokutnog trokuta
Trigonometrija pravokutnog trokuta
Trigonometrijski omjeri
Sinus je omjer nasuprotne katete i hipotenuze. Za kut $\alpha$, oznaka je $\sin\alpha$.
Kosinus je omjer priležeće katete i hipotenuze. Za kut $\alpha$, oznaka je $\cos\alpha$.
Tangens je omjer nasuprotne i priležeće katete. Za kut $\alpha$, oznaka je $\operatorname{tg}\alpha.$
Kotangens je omjer priležeće i nasuprotne katete. Za kut $\alpha$, oznaka je $\operatorname{ctg}\alpha.$
Trigonometrijski omjeri
Trigonometrijski omjeri
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
\( sin\alpha = \frac{a}{c} \)
\( cos\alpha = \frac{b}{c} \)
\( tg\alpha = \frac{a}{b} \)
\( ctg\alpha = \frac{b}{a} \)
Tablica najčešćih kuteva i vrijednosti trigonometrijskih funkcija za njih.
Tablica najčešćih vrijednosti
Tablica najčešćih vrijednosti
Kviz za maturu
Riješi kratak kviz i saznaj jesi li spreman za maturu!

Izabrali smo ti 10-ak pitanja kroz koje možeš vidjeti jesi li spreman za ovogodišnju maturu.

Matematika A
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Trigonometrija u pravokutnom trokutu

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Zadatak 3 - ljeto