Termodinamika

Temperatura i agregatna stanja

Temperatura

Temperatura je fizikalna veličina kojom opisujemo mjeru zagrijanosti tijela. SI mjerna jedinica za temperaturu je Kelvin [K] ali često ju izražavamo u Celzijevim stupnjevima [°C]. Temperatura ne prelazi s tijela na tijelo i zato ju trebamo razlikovati od topline.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Temperaturu u Kelvinima (\(T(K)\)) možemo izraziti pomoću temperature u Celzijevim stupnjevima (\(t(^{\circ}C)\)).

\( T(K) = (t(^{\circ}C) + 273.15) \)
AGREGATNA STANJA

Tvari u prirodi možemo naći u 3 agregatna stanja ovisno o njihovoj građi i vanjskim uvjetima (tlak, temperatura): čvrsto, tekuće, plinovito.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Promjenom vanjskih uvjeta tvari mogu prelaziti iz jednog u drugo agregatno stanje. Te promjene zovemo:

a) taljenje - iz čvrstog u tekuće

b) kristalizacija - iz tekućeg u čvrsto

c) isparavanje - iz tekućeg u plinovito

d) kondenzacija - iz plinovitog u tekuće

e) sublimacija - iz čvrstog u plinovito

f) desublimacija - iz plinovitog u čvrsto

Zadatci s državne mature:

Temperatura i agregatna stanja

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto