Mehanika

Sudari

Razlikujemo dvije vrste sudara: elastični i neelastični sudar. U oba slučaja vrijede zakon očuvanja količine gibanja i zakon očuvanja energije.

Međutim, kod neelastičnog sudara nije očuvana ukupna kinetička energije već se dio energije pretvara u druge oblike.

\( p_1=p_2=p= const \)
\( E_1=E_2=E= const. \)

ELASTIČNI SUDARI

Pri elastičnom sudaru ukupni iznos količine gibanja i kinetičke energije ostaje očuvan. Tijela koja se sudare elastično nakon sudara se gibaju odvojeno (ne nužno u različitim smjerovima).

Flowers

Dvije kugle gibaju se jedna prema drugoj brzinama \(v_1\) i \(v_2\). Nakon sudara kugle se odbijaju u suprotnim smjerovima novim brzinama \(v_1'\) i \(v_2'\).

Neelastični sudar

Pri neelastičnom sudaru ukupna količina gibanja ostaje očuvana ali se dio kinetičke energije gubi to jest pretvara u druge oblike energije (\(\Delta E\)). Tijela koja se sudare neelastično nakon sudara se gibaju zajedno u smjeru onoga tijela koje je prije sudara imalo veću količinu gibanja.

Flowers

Dvije kugle nakon neelastičnog sudara nastavljaju se gibati zajedno brzinom \(v'\). Dio kinetičke energije koji se gubi \(\Delta E\) pretvara se u unutarnju energiju tijela, troši se na promjenu oblika tijela ili neki drugi oblik energije.

Zadatci s državne mature:

Sudari

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto