Mehanika

Sudari

Razlikujemo dvije vrste sudara: elastični i neelastični sudar. U oba slučaja vrijede zakon očuvanja količine gibanja i zakon očuvanja energije.

\( p_{prije} = p_{poslije} \)
\( E_{prije} = E_{poslije} \)
ELASTIČNI SUDARI

Pri elastičnom sudaru ukupni iznos količine gibanja i kinetičke energije ostaje očuvan.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Dvije kugle gibaju se jedna prema drugoj brzinama \(v_1\) i \(v_2\). Nakon sudara kugle se odbijaju u suprotnim smjerovima novim brzinama \(v_1'\) i \(v_2'\).

Neelastični sudar

Pri neelastičnom sudaru ukupna količina gibanja ostaje očuvana ali se dio kinetičke energije gubi to jest pretvara u druge oblike energije (\(\Delta E\)).

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Dvije kugle nakon neelastičnog sudara nastavljaju se gibati zajedno brzinom \(v'\). Dio kinetičke energije koji se gubi \(\Delta E\) pretvara se u unutarnju energiju tijela, troši se na promjenu oblika tijela ili neki drugi oblik energije.

Zadatci s državne mature:

Sudari

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu