Elektrodinamika

Strujni krug

Strujni krug se sastoji od izvora električne struje, vodiča i trošila. Svi elementi (trošila) koji su spojeni na izvor struje čine vanjski dio strujnoga kruga. Veličine koje definiraju unutarnji dio strujnoga kruga su unutarnji otpor \(R_u\) i elektromotorni napon \(\varepsilon_{emf}\). Postoje različiti elementi koji mogu biti dio strujnog kruga i oni utječu na ukupnu struju i otpor u krugu.

Prema Ohmovom zakonu struja koja teče strujnim krugom jednaka je:

\( I = \frac{\varepsilon_{emf}}{R_u + R_v} \)

Kada u krugu nemamo vanjski otpor \(R_v\) krugom teće struja koju zovemo struja kratkog spoja. Ona je po iznosu jednaka:

\(I_{ks} = \frac{\varepsilon_{emf}}{R_u} \)
Osnovni elementi
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Elementi strujnog kruga s kojima se najčešće susrećemo su: izvor, otpornik, kondenzator, zavojnica... Shematski ih prikazujemo:

Izvor

Izvor istosmjerne struje.

Izvor izmjenične struje.

Otpornik
Kondenzator
Zavojnica
Mjerni instrumenti

Napon na nekom elementu strujnog kruga mjerimo voltmetrom, a jakost struje u pojedinoj grani kruga mjerimo ampermetrom. Njihovi su shematski prikazi:

Ampermetar

Ampermetar će pokazivati vrijednost struje samo kada struja teče krugom, odnosno kada je strujni krug zatvoren.

Voltmetar

Napon između točaka može postojati i ako krugom ne teče struja. Dakle, voltmetar može pokazivati vrijednost napona iako strujni krug nije zatvoren.

Da bismo odredili napon na nekom elementu, voltmetar moramo spojiti paralelno tom elementu. Ampermetar se uvijek spaja serijski.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Strujni krug

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto