Najjednostavniji oblik jednolikog ubrzanog gibanja je slobodni pad. To je gibanje pod utjecajem sile teže pri kojemu je početna brzina jednaka nuli (\(v_0 = 0\)). Otpor zraka je zanemariv.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Koristimo formule kao i kod jednolikog ubrzanog gibanja bez početne brzine, ali pojedine veličine drugačije označavamo.

\(h \) - trenutna/konačna visina

\(g \) - akceleracija sile teže. \(g = 9,81 m/s^2\) (u zadatcima \(g = 10 m/s^2 \))

\( v = gt \)
\( h = \frac{gt^2}{2} \)
\( v^2 = 2gh \)

Primjeri zadataka

Matura iz fizike (2015., jesen)