Mehanika

Slobodni pad

Najjednostavniji oblik jednolikog ubrzanog gibanja je slobodni pad. To je gibanje pod utjecajem sile teže pri kojemu je početna brzina jednaka nuli (\(v_0 = 0\)). Otpor zraka je zanemariv.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
\( v = gt \)
\( h = \frac{gt^2}{2} \)
\( v^2 = 2gh \)
Zadatci s državne mature:

Slobodni pad

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu