Mehanika

Sila teža i reakcija podloge

Sila teža

Zemlja privlači tijelo mase \(m\) prema svojem središtu silom koju zovemo sila teža. Označavamo ju \(F_g \) i ona je po iznosu jednaka:

\( F_g = mg \)
SILA PODLOGE

Reakcija podloge je sila kojom podloga djeluje na tijelo i uvijek je okomita na samu podlogu.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Na slici možemo vidjeti da sila podloge i sila teža ne moraju nužno ležati na istom pravcu (imati isti smjer) jer sila teža djeluje uvijek prema središtu zemlje.

Fizika
Pripreme za maturu