Sastavljeno i rastavljeno pisanje - zamjenice

Kao dvije ili više riječi pišu se:

 • neodređene zamjenice koje se tvore sa sastavnicom ni i i (npr. nitko, ništa, nikoji, ničiji, nijedan i itko, išta, ikoji) u izrazima s prijedlozima na, o, od, po, pred, s, u, za:
  • Ne bih te mijenjala ni za što na svijetu. (ništa)
   • Netočno: Ne bih te mijenjala za ništa na svijetu.
  • Neću se ponižavati ni pred kim. (nitko)
   • Netočno: Neću se ponižavati pred nikim.
  • Ni pod kojim uvjetima neću pristati na to. (nikoji)
   • Netočno: Pod nikojim uvjetima neću pristati na to.
  • Taj proces nije ni u čijem interesu. (ničiji)
   • Netočno: Taj proces nije u ničijem interesu.
  • Ni u jednoj državi nismo vidjeli takve prirodne ljepote kao kod nas. (nijedan)
   • Netočno: U nijednoj državi nismo vidjeli takve prirodne ljepote kao kod nas.
  • Jesi li i od koga čula lijepe riječi o njemu? (itko)
   • Netočno: Jesi li od ikoga čula lijepe riječi o njemu?
  • Jesi li ikad i s čim zadovoljna? (išta)
   • Netočno: Jesi li ikad s ičim zadovoljna?
  • Ima li takvih komplikacija i na kojem fakultetu osim na našem? (ikoji)
   • Netočno: Ima li takvih komplikacija na ikojem fakultetu osim na našem?
  • Još nekoliko primjera:
   • itko: Razgovaraš li i s kim o tome?
   • išta: Jesu li oni i na čemu zahvalni?
   • nitko: Ni s kim se nismo družili dok smo živjeli vani.
   • ništa: Ne boluje ni od čega.
   • nikoji: Ni na koji način nisi vezan uz njih.
   • ničiji: Oni ne idu ni na čiji teret.
 • zamjenica s česticom „god” u značenju opće zamjenice i s naglaskom na čestici „gȍd”:
  • Tko gȍd može, neka dođe. (u značenju: „svatko tko”)
   • ALI: Možda će tkògod doći. (u značenju: „netko”)
  • Što gȍd bude, ja sam uz tebe. (u značenju: „sve što”, „bilo što”)
   • ALI: Pošalji mu štògod za rođendan. (u značenju: „nešto”)
  • Kakva gȍd godina bila, mi selimo u stan. (u značenju: „bilo kakav”)
   • ALI: Kupi mi kàkvegod hlače. (u značenju: „neke”)
Hrvatski
pripreme za maturu