Redoslijed zanaglasnica (enklitika)

Obvezatni red riječi

Nenaglašene riječi

 • proklitike (prislonjenice, prednaglasnice) - riječi ispred naglašene riječi s kojom čine naglasnu cjelinu
 • enklitike (naslonjenice, zanaglasnice) - riječi koje se nalaze iza naglašene riječi s kojom čine naglasnu cjelinu

Prednaglasnice (proklitike):

 • jednosložni prijedlozi: od, do, u, za, s(a)
 • dvosložni prijedlozi: među, mimo, nada, poda, pokraj, preko, prema, oko
 • trosložni prijedlozi: umjesto
 • prijedlozi s -iz: iznad, između, ispod, ispred
 • veznici: a, i, ni, da, kad
 • niječna čestica: ne

Zanaglasnice (enklitike):

 • zamjeničke:
  • nenaglašeni obilici osobnih zamjenica:
   • genitiv: me, te, ga, je, nas, vas, ih
   • dativ: mi, ti, mu, joj, nam, vam, im
   • akuzativ: me, te, ga, ju, nju, nas, vas, ih
  • nenaglašeni oblik povratne zamjenice:
   • genitiv: se
   • dativ: si
   • akuzativ: se
 • glagolske:
  • nenaglašeni oblici prezenta glagola biti:
   • sam, si, je, smo, ste, su
  • nenaglašeni oblici prezenta glagola htjeti:
   • ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će
  • nenaglašeni oblici aorista glagola biti
   • bih, bi, bi, bismo, biste, bi
 • vezničko-upitne:
  • li

Redoslijed enklitika

1. Kada se jedna pored druge nađu zamjenička i glagolska enklitika, prvo dolazi glagolska:
Voljela bih te vidjeti danas.

 • iznimka: Ako se radi o prezentu trećeg lica jednine pomoćnog glagola biti, tada glagolska enklitika je dolazi iza zamjeničke enklitike.
  Želio mu je dobro.

2. Ako dolaze dvije zamjeničke enklitike jedna za drugom, onda najprije dolazi ona koja je u dativu.
Ako im ga daruješ, prihvatit će ponudu.

3. Ako se u rečenici nađu glagolska enklitika, zamjenička enklitika u dativu i akuzativu ili genitivu i riječca li, poredak je:

 • riječca li
 • glagolska enklitika* (osim ako se radi o enklitici je)
 • zamjenička enklitika u dativu
 • zamjenička enklitika u genitivu ili akuzativu

Misliš li da će im ih posuditi?
Misliš
li da im ih je već posudio?

Najčešće pogreške:

 • pisanje aorista pomoćnog glagola biti
  Ja bi volio to. > Ja bih to volio.
  Mi bi voljeli to. > Mi
  bismo to voljeli.
  Vi bi to voljeli. > Vi
  biste to voljeli.
 • poredak enklitika u rečenici
  • August Šenoa je pisao romane, povjestice i pjesme.
   • August Šenoa pisao je romane, povjestice i pjesme.
   • August je Šenoa pisao romane, povjestice i pjesme.
Hrvatski
pripreme za maturu