Titranje, valovi i optika

Ravna zrcala

Zrcala su glatke površine na kojima se svjetlost u potpunosti reflektira. Pri refleksiji na ravnom zrcalu vrijedi zakon refleksije. On nam govori da je kut pod kojim se svjetlost reflektira jednak upadnom kutu u odnosu na okomicu zrcala.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Slika u ravnom zrcalu

Slika koja nastaje kada predmet stavimo ispred ravnog zrcala nalazi se s druge strane zrcala. Za takvu sliku kažemo da je virtualna (nastaje "u zrcalu").

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Slika koja nastaje simetrična je predmetu s obzirom na zrcalo (uspravna je i jednake veličine). Svaka je točka predmeta jednako udaljeno od zrcala kao i odgovarajuća točka slike.

Zadatci s državne mature:

Ravna zrcala

Svi videi su dostupni samo plaćenim korisnicima.

Svakom tko kupi neki od naših proizvoda videi će se automatski prikazati i u našim online skriptama.
Fizika - pripreme za maturu