Titranje, valovi i optika

Ravna zrcala

Zrcala su glatke površine na kojima se svjetlost u potpunosti reflektira. Pri refleksiji na ravnom zrcalu vrijedi zakon refleksije. On nam govori da je kut pod kojim se svjetlost reflektira jednak upadnom kutu u odnosu na okomicu zrcala.

Slika u ravnom zrcalu

Slika koja nastaje kada predmet stavimo ispred ravnog zrcala nalazi se s druge strane zrcala. Za takvu sliku kažemo da je virtualna (nastaje "u zrcalu").

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Slika koja nastaje simetrična je predmetu s obzirom na zrcalo (uspravna je i jednake veličine). Svaka je točka predmeta jednako udaljeno od zrcala kao i odgovarajuća točka slike.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Ravna zrcala

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto