skripta

Račun apsolutne pogreške

Pri određivanju vrijednosti neke fizikalne veličine koristeći veći broj mjerenja rješenje zapisujemo pomoću srednje vrijednosti i apsolutne pogreške. Srednja vrijednost je zbroj svih mjerenja podijeljen s brojem mjerenja:
\( \overline{x} = \frac{x_1 + x_2 \dots + x_n}{n} \)

Apsolutnu pogrešku \( \Delta x \) računamo kao apsolutnu vrijednost razlike najvećeg odstupanja od srednje vrijednosti i same srednje vrijednosti:

\( \Delta x = |x_{max} - \overline{x}| \)

Bitno je znati da \(x_{max}\) ne predstavlja najveću izmjerenu vrijednost već najveće odstupanje od srednje vrijednosti.

Konačno rješenje zapisujemo u obliku:

\( x = \overline{x} \pm \Delta x \)
PRIMJER RAČUNA S APSOLUTNOM POGREŠKOM
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

U tablici su prikazana 4 mjerenja. Do srednje vrijednosti dolazimo zbrajanjem svih mjerenja i dijeljenjem s brojem 4. U ovom je slučaju \(x_{max}\) manji od \( \overline{x} \).

Zadatci s državne mature vezani uz gradivo: Račun apsolutne pogreške