Matematička znanja i vještine

Račun apsolutne pogreške

Pri određivanju vrijednosti neke fizikalne veličine koristeći veći broj mjerenja rješenje zapisujemo pomoću srednje vrijednosti i apsolutne pogreške. Srednja vrijednost je zbroj svih mjerenja podijeljen s brojem mjerenja:

\( \overline{x} = \frac{x_1 + x_2 \dots + x_n}{n} \)

Apsolutnu pogrešku \( \Delta x \) računamo kao apsolutnu vrijednost razlike najvećeg odstupanja od srednje vrijednosti i same srednje vrijednosti:

\( \Delta x = |x_{max} - \overline{x}| \)

Bitno je znati da \(x_{max}\) ne predstavlja najveću izmjerenu vrijednost već najveće odstupanje od srednje vrijednosti.

Konačno rješenje zapisujemo u obliku:

\( x = \overline{x} \pm \Delta x \)

PRIMJER RAČUNA S APSOLUTNOM POGREŠKOM

Flowers

U tablici su prikazana 4 mjerenja. Do srednje vrijednosti dolazimo zbrajanjem svih mjerenja i dijeljenjem s brojem 4. U ovom je slučaju \(x_{max}\) manji od \( \overline{x} \)

Zadatci s državne mature:

Račun apsolutne pogreške

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
pripreme za mature