Put i pomak

Put i pomak su jedni od prvih pojmova koje definiramo u svijetu fizike. To su dvije slične fizikalne veličine koje je važno naučiti razlikovati. Prije samih definicija i objašnjenja puta i pomaka, definirat ćemo nekoliko pojmova:

Kinematika je dio mehanike koji proučava gibanja bez da pita za uzroke. Prvih nekoliko lekcija bavit ćemo se ovom granom mehanike.

Gibanje je promjena položaja tijela u odnosu na neki referentni sustav, tj. okolinu.

Putanja je (zamišljeni) trag koji tijelo ostavlja pri gibanju. Može biti pravocrtna i krivocrtna, a duljina putanje bit će jednaka prijeđenom putu.

Položaj tijela je trenutna koordinata tijela u određenom koordinatnom sustavu, tj. udaljenost tijela od točke koju smo definirali kao ishodište. Položaj najčešće u jednodimenzionalnom gibanju označavamo s x.

Put

Put je skalarna fizikalna veličina (ima samo iznos) koja predstavlja duljinu putanje kojom se tijelo gibalo od početne do konačne točke. Postoji beskonačno različitih duljina puta kojim možemo doći od početne do konačne točke. Fizikalna oznaka za put je s.

Flowers

Pomak

Pomak je vektor usmjeren od početne prema konačnoj točki gibanja. Iznos pomaka jednak je iznosu najkraćeg mogućeg puta kojim možemo doći od početne do konačne točke.

Flowers

Ako se tijelo pomaknulo iz položaja x1 na položaj x2, tada pomak definiramo kao:

\( \Delta \vec{x} = x_2 - x_1 \)
Zadatci s državne mature:

Put i pomak

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
pripreme za mature