Mehanika

Put i pomak

Prije nego što objasnimo što su put i pomak moramo definirati nekoliko pojmova:

Kinematika je dio mehanike koji proučava gibanje bez da pita za uzroke gibanja.

Gibanje je promjena položaja tijela u odnosu na okolinu.

Putanja je (zamišljeni) trag koji neko tijelo ostavlja pri gibanju. Može biti pravocrtna ili krivocrtna.

Put
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Put je duljina putanje od početne točke do konačne točke gibanja.
Označavamo ga slovom \(s\).

Pomak
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Pomak je vektor umsjeren od početne prema konačnoj točki gibanja. Po iznosu, pomak je najkraća udaljenosti između početne i konačne točke gibanja. Označavamo ga oznakom \( \Delta \vec{x}\)
Zadatci s državne mature:

Put i pomak

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu