Prije nego što objasnimo što su put i pomak moramo definirati nekoliko pojmova:

Kinematika je dio mehanike koji proučava gibanje bez da pita za uzroke gibanja.

Gibanje je promjena položaja tijela u odnosu na okolinu.

Putanja je (zamišljeni) trag koji neko tijelo ostavlja pri gibanju. Može biti pravocrtna ili krivocrtna.

Put

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Put je duljina putanje od početne točke do konačne točke gibanja.
Označavamo ga slovom \(s\).

Pomak

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr
Pomak je vektor umsjeren od početne prema konačnoj točki gibanja. Po iznosu, pomak je najkraća udaljenosti između početne i konačne točke gibanja. Označavamo ga oznakom \( \Delta \vec{x}\)

Primjeri zadataka

Matura iz fizike (2019., ljeto)
Matura iz fizike (2019., ljeto)