Prilozi

Prilozi se uglavnom pojavljuju uz pridjeve, glagole ili ostale priloge u rečenici te nam daju dodatne informacije o njima. Informacije koje prilozi otkrivaju u rečenici se generalno tiču toga kada, gdje i na koji način se radnja odvija.

Kako prepoznati prilog?

Priloge najlakše prepoznamo prema nastavku -ly. Međutim, postoje i drukčiji oblici priloga pa ih ugrubo možemo podijeliti u tri grupe s obzirom na način tvorbe.

Pridjev + ly

 • clearly
 • seriously
 • extremely
 • finally
 • immediately
 • strongly
 • safely
 • generally

Imenica + wise

 • clockwise
 • counterclockwise
 • timewise
 • moneywise
 • healthwise
 • pricewise

Osnovni prilozi (bez posebnih nastavaka)

 • fast
 • hard
 • late
 • deep
 • high
 • low
 • near
 • well
 • far
 • quick
 • today

...

Bitno:

Pojedini pridjevi zavrašavaju s nastavkom -ly te ih je bitno razlikovati od priloga. Neki od pridjeva koji završavaju na -ly su:

costly, cowardly, friendly, likely, lively, lonely, lovely, silly, ugly

Prisjetimo se kada se koriste pridjevi:

Mark is friendly. (Marko je ljubazan)

Gdje se u rečenici nalaze prilozi?

Prilozi se generalno mogu naći na tri mjesta u rečenici:

 1. početak: Yesterday, I ran into Tom. (Jučer sam naletio na Toma.)
 2. sredina: It does not often rain in this region. (U ovoj regiji ne kiši često.)
 3. kraj: Everyone waited patiently. (Svi su strpljivo čekali.)

Priloge gotovo nikad ne stavljamo između glagola i objekta rečenice:

točno: They speak German poorly.

netočno: They speak poorly German.

točno: I often eat vegetables.

netočno: I eat often vegetables.

Kako dijelimo priloge prema značenju?

Iako se prilozi mogu podijeliti na mnoštvo značenjskih kategorija, u tablici možemo vidjeti pregled pet najčešćih skupina priloga:

Engleski
pripreme za maturu