Postavljanje pitanja

Koje vrste pitanja postoje?

Razlikujemo dva glavna oblika pitanja:

  • yes/no questions
  • wh-questions

yes/no questions

Na ovu vrstu pitanja moguća su dva odgovora - yes i no. Upravo zbog ovoga su poznata još pod nazivom pitanja zatvorenog tipa s obzirom na ograničen raspon odgovora.

Kada tvorimo yes/no questions uvijek započinjemo s pomoćnim glagolima (modalni glagoli poput would, will, can itd., pomoćni glagoli be, have, do).

Iz primjera uočite koji su mogući odgovori na postavljena pitanja.

Can you swim?

Znaš li plivati?

Is he your neighbour?

Je li on tvoj susjed?

Have I done something wrong?

Jesam li učinio/la nešto loše?

Did you sleep well?

Jesi li dobro spavao/la?

wh-questions

Za razliku od prethodnog oblika, pitanja ove forme još nazivamo pitanjima otvorenog tipa jer opcije za odgovor nisu yes i no već su neograničene. Kao što se može iščitati iz imena, ova pitanja uvijek započinju s upitnim riječima koje počinju na wh (osim how):

what, when, where, who, whom, which, whose, why, how

U tablici uočite primjere pitanja s navedenim upitnim riječima te u drugom stupcu povezane odgovore. Dio rečenice u kojoj leži odgovor je posebno naglašen:

Inverzija u pitanjima

U većini slučajeva kada tvorimo pitanja koristimo se inverzijom. Princip je jednostavan - zamjenjujemo poziciju subjekta i pomoćnog glagola u rečenici.

U tablicama koje slijede možemo vidjeti kako princip inverzije funkcionira s obzirom na pomoćne glagole, modalne glagole te na primjeru jednostavne rečenice bez pomoćnih glagola. U prvom stupcu se nalazi izjavna rečenica, a u stupcu pored je upitna rečenica izvedena od izjavne.

Kada u izjavnoj rečenici imamo više od jednog pomoćnog glagola, mijenjamo poziciju samo prvog glagola:

U jednostavnim rečenicama u kojima nema pomoćnih glagola svejedno je potrebno izvršiti inverziju kako bismo postavili pitanje. U tom slučaju, na početku pitanja stavljamo pomoćni glagol do.

Subjekt i objekt u pitanjima

Upitne riječi se mogu odnositi na subjekt ili objekt u rečenici, odnosno, odgovor na pitanje može biti subjekt (nalazi se na prvom mjestu u rečenici) ili objekt (nalazi se iza glagola u rečenici).

Ako se upitne riječi odnose na subjekt, inverzija u pitanjima nije prisutna!

Engleski
pripreme za maturu