Elektrodinamika

Ohmov zakon

Električna struja

Električna struja je usmjereno gibanje nabijenih čestica (elektroni, ioni...). Definiramo ju kao količinu naboja \(Q\) koja prođe poprečnim presjekom vodiča u vremenu \(t\). Označavamo ju slovom \(I\) i mjerna jedinica je Amper [A].

\( I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \)
Flowers

U vodičima (metalima) električnu struju uzrokuje gibanje slobodnih elektrona. Ako je broj tih elektrona \(n\) i oni se gibaju brzinom \(v\) kroz površinu poprečnog presjeka \(S\), tada je struja jednaka:

\( I = Sven = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \)

Električni otpor

Električni otpor je fizikalna veličina koju definiramo kao mjeru opiranja protoku električne struje. Otpor nekog vodiča ovisi o njegovoj građi. Vodič duljine \(l\) i površine poprečnog presjeka \(S\) ima otpor \(R\) koji je jednak:

\( R = \rho \frac{l}{S} \)

Mjerna jedinica za otpor je Ohm [\(\mathrm{\Omega}\)]. Električnu otpornost označavamo slovom \(\rho\) i ona je specifična za svaku tvar.

Ohmov zakon

U strujnom krugu jakost električne struje koja teče kroz element otpora \(R\) definiramo kao omjer električnog napona \(U\) i otpora \(R\). To pravilo zvoemo Ohmov zakon.

\( I = \frac{U}{R} \)
Flowers

Snaga električne struje

Snaga električne struje jednaka je umnošku napona i jakosti električne struje:

\( P = UI \)
Zadatci s državne mature:

Ohmov zakon

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
pripreme za mature