Mehanika

Oblici energije i ZOE

KINETIČKA ENERGIJA

Kinetička energija je oblik mehaničke energije koju ima svako tijelo u gibanju.

Flowers

Tijelo mase \(m\) koje se giba brzinom \(v\) ima kinetičku energiju jednaku:

\( E_k = \frac{mv^2}{2} \)

GRAVITACIJSKA POTENCIJALNA ENERGIJA

Gravitacijska potencijalna energija je oblik mehaničke energije koju ima tijelo mase \(m\) na visini \(h\) iznad površine zemlje.

Flowers

Iznos gravitacijske potencijalne energije jednak je:

\( E_{gp} = mgh \)

ELASTIČNA POTENCIJALNA ENERGIJA

Oblik mehaničke energije koji se javlja pri sabijanju ili rastezanju elastičnog tijela zovemo elastična potencijalna energija.

Flowers

Elastična potencijalna energija ovisi o konstanti elastičnosti \(k\) i pomaku od ravnotežnog položaja \(x\). Njen iznos je:

\( E_{ep} = \frac{kx^2}{2} \)

Zakon očuvanja energije (ZOE)

Zbroj svih oblika energije u zatvorenom (izoliranom) sustavu (uključujući moguće gubitke energije) je konstantan. To nam govori zakon očuvanja energije.

\( E_1=E_2=E= const. \)

Očuvanje energije pri slobodnom padu

Ako slobodni pad promatramo kao izolirani sustav (zanemarujemo djelovanje otpora zraka), ukupna energija tijela koje slobodno pada u svakom je trenutku jednaka zbroju gravitacijske potencijalne i kinetičke energije.

Flowers
\( E_{uk} = E_{gp} + E_k = mgh + \frac{mv^2}{2} \)

Očuvanje energije pri gibanju tijela na kosini

Pri gibanju tijela niz kosinu energija u početnom trenutku jednaka je gravitacijskoj potencijalnoj energiji. Dio te energije pretvara se u kinetičku energiju, dok se drugi dio troši na rad sile trenja. Ako zanemarujemo djelovanje sile trenja (izoliramo sustav), tada se sva gravitacijska potencijalna energija pretvara u kinetičku energiju. Ukupna energija je očuvana u oba slučaja, ali ukupna mehanička energija nije očuvana kada sustav nije izoliran.

Flowers
\( E_{uk} = E_{gp} = E_k + W_{tr} \)

Očuvanje energije pri titranju elastične opruge

Pri titranju tijela na elastičnoj opruzi ukupna je energija zbroj kinetičke i elastične potencijalne energije u svakom trenutku.

Flowers

U ravnotežnom položaju potencijalna je energija jednaka nuli (\(E_{ep} = 0, E_{uk} = E_k\) ). U položaju amplitude titranja tijelo se zaustavlja i njegova je kinetička energija jednaka nuli (\(E_{k} = 0\) ). Tada je ukupna energija jednaka elastičnoj potencijalnoj energiji \((E_{uk} = E_{ep}\))

Fizika
pripreme za mature