Mehanika

Newtonovi zakoni

Prvi Newtonov zakon (zakon tromosti)

Tijelo zadržava stanje mirovanja ili jednolikog pravocrtnog gibanja (\(v=\) const.) sve dok je rezultantna sila na njega jednaka nuli (\(F_{rez}=0\)). Na tijelo može djelovati više sila, ali je ukupni doprinos tih sila jednak nuli, tj. njihov je vektorski zbroj (rezultantna sila) jednak nuli.

Flowers

Drugi Newtonov zakon (temeljni zakon gibanja)

Ako je rezultantna sila na tijelo različita od nule, tj. ako postoji rezultantna sila na tijelo, to će se tijelo gibati jednoliko ubrzano u smjeru rezultantne sile.

Flowers

Akceleracija tijela proporcionalna je rezultantnoj sili koja djeluje na tijelo i obrnuto je proporcionalna masi toga tijela.

\( \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \)

Treći Newtonov zakon (zakon akcije i reakcije)

Treći Newtonov zakon govori nam da svaka sila (akcija) izaziva silu (reakciju) koja je po iznosu jednaka sili koja ju je izazvala, ali je suprotno orijentirana. Odnosno, svaka sila ima protusilu.

Flowers

Ako tijelo A djeluje na tijelo B silom \(\vec{F_A}\) onda i tijelo B djeluje na tijelo A silom \(\vec{F_B}\) koja je po iznosu jednaka sili \(\vec{F_A}\), ali je suprotne orijentacije.

\( \vec{F_1} = - \vec{F_2} \)
\( F_1 = F_2 \)
Zadatci s državne mature:

Newtonovi zakoni

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu