Nepravilni glagoli

Prema obliku u kojem se glagoli pojavljuju u prošlom vremenu i participu, razlikujemo pravilne i nepravilne glagole.

Kao što smo mogli primijetiti, prošle oblike (past tense i past participle) pravilnih glagola tvorimo jednostavno dodavajući nastavak -ed na njihov osnovni oblik.

Nepravilni glagoli odstupaju od pravila za tvorbu prošlih oblika te je za njih potrebno uložiti više koncentracije kako bismo ih naučili.

Srećom, moguće ih je podijeliti u grupe s obzirom da mnogi imaju slične oblike pa ih je lakše upamtiti.

Bitno:

U tablici se nalaze i prijevodi radi lakšeg razumijevanja. Međutim, navedeno je samo jedno od češćih značenja za svaki glagol. Kao što znamo, riječi u engleskom imaju mnoštvo značenja (i prijevoda) koja se mijenjaju iz rečenice u rečenicu.

Pogledajte poglavlje Vodič kroz vokabular za smjernice kako učiti nove riječi.

Sva tri oblika su ista

Isti oblici za Past Simple i Past Participle

1. grupa: učestali glagoli

2. grupa: nastavak -a/ought

3. grupa: nastavak -d postaje -t

4. grupa: nastavak -t

5. grupa: nastavak -d

6. grupa: nastavak -t/-d

(vokalna skupina /ee/)

7. grupa:

promjena samoglasnika: /i/ /u/

Sva tri oblika su različita

1. grupa: učestali glagoli

2. grupa: promjena samoglasnika: /i/ /a/ /u/

3. grupa: nastavci -ear, -ore, -orn

4. grupa: nastavci (-ew), -own

5. grupa: Past Participle s nastavkom -en

Osnovni oblik i Past Participle su isti

Engleski
pripreme za maturu