Potencije broja 10

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr

Prefiksi mjernih jedinica

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr

SI SUTAV MJERNIH JEDINICA

Fizikalna veličina Simbol Mj. jedinica Simbol
Duljina l metar m
Masa m kilogram kg
Vrijeme t sekunda s
temperatura T kelvin K
Jakost el. struje I amper A
Množina tvari n mol mol
Jačina svjetlosti J kandela cd

Pretvaranje mjernih jedinica

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr
Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr
Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr

U svijetu fizike najčešće pretvorbe s kojima se susrećemo su za jedinicu brzine i gustoće:

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr
Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr