Matematička znanja i vještine

Mjerne jedinice

Potencije broja 10

Flowers

Prefiksi mjernih jedinica

Flowers

Pretvaranje mjernih jedinica

Flowers
Flowers
Flowers

U svijetu fizike najčešće pretvorbe s kojima se susrećemo su za jedinicu brzine i gustoće:

Flowers
Flowers
Fizika
pripreme za mature