Toplinsko širenje je svojstvo tvari da mijenja svoj oblik (duljinu, površinu ili volumen) uslijed promjene temperature. Koeficijent toplinksih širenja označavamo s \(\alpha \) (linearno) i \(\beta\) (volumno) i oni su specifični za svaku tvar.

Linearno širenje
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Kod linearnog širenja promatramo 1D objekt (štap, žica...). Početnu duljinu tvari koju promatramo označavamo \(l_0\), a konačnu duljinu (nakon širenja) označavamo s \(l\). \( \Delta T\) je povećanje temperature koje uzrokuje širenje.

\( l = l_0(1+\alpha \Delta T) \)
Volumno širenje
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Kod volumnog širenja promatramo širenje u 3 dimenzije (promjenu volumena). Početni volumen označavamo \(V_0\), a konačni s \(V\). \(\Delta T\) je povećanje temperature koje uzrokuje širenje.

\( V = V_0 (1 + \beta \Delta T) \)

Zadatci s državne mature vezani uz gradivo: Linearno i volumno širenje