Kvantifikatori

Kvantifikatori (quantifiers) su determinatori koji pobliže određuju količinu imenice ispred koje se nalaze.

Kvantifikatorima možemo odrediti:

  • Veliku količinu (a large quantity)
  • Neodređenu količinu (quantity)
  • Malu količinu (a small quantity)
  • Nultu količinu (zero quantity)
  • Cjelovite i djelomične količine (whole and part quantities)

Velika količina

Za određivanje velike količine koristimo:

a lot of/lots of, many, much, masses/heaps/loads of, a large number of, a large/considerable amount of, a great deal of, a large amount of


Ove riječi možemo koristiti s brojivim (countable) i nebrojivim (uncountable) imenicama.

I’ve had a lot of fun. → nebrojiva imenica (uncountable noun)
I’ve seen a lot of visitors. → brojiva imenica (countable noun)

Važno je zapamtiti da many koristimo s brojivim, a much s nebrojivim imenicama.

Kada želimo pričati o cjelinama, koristimo riječi all (sve) ili the whole (cijelo) zajedno s prijedlogom of.

She ate all (of) my candy!

Ona je pojela sve moje slatkiše.

The whole of the theater was filled.

Cijelo kazalište je bilo popunjeno.

Kada želimo pričati o većinskom dijelu nečega, koristimo most zajedno s prijedlogom of.

Most of my students don't like homework.

Većina mojih učenika ne voli domaću zadaću.

I like most people.

Volim gotovo sve ljude.

Neodređena količina

Za neodređenu količinu koristimo some, a number of, ili a certain amount of.

Some i a certain amount of koristimo s nebrojivim imenicama, a a number of s brojivim imenicama:

I have a number of problems. → brojiva imenica
I need to have some fun. → nebrojiva imenica

Some

Riječ some najčešće govori o pozitivnoj količini, i to neodređenoj. Ponekad može se odnositi na osobu ili stvar čiji je identitet nepoznat. Uz some možemo koristiti prijedlog of kada se nalazi ispred imenice u množini.

I have some wood.

Imam nešto drva.

Some person left this here.

Neka osoba je ostavila ovo ovdje.

Some of the students like doing homework.

Neki učenici vole domaću zadaću.

Any

Riječ any naglašava negativnu količinu te se većinski koristi u negativnim rečenicama i pitanjima. Ponekad any može značiti bilo koji.

I haven’t got any wood.

Nemam (uopće) drva.

Have you got any wood?

Imaš li (išta) drva?

I want any wood, it doesn’t matter which.

Želim bilo koje drvo, nije mi važno koje.

Mala količina

Za određivanje male količine koristimo:

a few, few, a little, a little bit, a small number of, a small amount, several, a handful

A few, a small number of i a handful of koristimo s brojivim imenicama, dok a little, a bit (of) i a small amount (of) koristimo s nebrojivim imenicama.

Važno je zapamtiti da few i little (bez člana a ispred njih) imaju negativno značenje. Mogu se koristiti s kombinaciji s very.

A few visitors came.

Došlo je malo posjetioca.

Few visitors came.

Došlo je (vrlo) malo posjetioca (puno manje nego očekivano).

There is a little/a bit of water left.

Ostalo je malo vode (dovoljno da netko popije).

There is little water left.

Ostalo je malo vode (nedovoljno za pravilnu upotrebu).

Nulta količina

Za određivanje nulte količine koristimo no ili none.

There’s no milk in the fridge.

U hladnjaku nema mlijeka.

There’s no people there.

Tamo nema ljudi.

I have no money.

Nemam novaca

None of my classmates like me.

Ni jedan od mojih kolega me ne voli.

Cjelovite i djelomične količine

Kada želimo govoriti o polovici cjeline, koristimo half (of).

She ate half of my candy.

Pojela je pola (od cijele zalihe) mojih slatkiša.

Half of the students didn’t do their homework.

Pola učenika nije napisalo domaću zadaću.

Kada želimo govoriti o uključivanju i isključivanju, koristimo both (of), neither (of) ili either (of).

We are both almost 70 years old.

Oboje imamo gotovo 70 godina.

  • Either ukazuje na dvije mogućnosti ili dva izbora.
The date reads either 1991 or 1992.

Piše da je datum ili 1991. ili 1992.

I don’t want either bag.

Ne želim ni jednu od te dvije torbe.

Either bag is fine.

Bilo koja torba je u redu.

  • Neither ukazuje na istovremenu negativnu tvrdnju o dvoje ljudi ili dvije stvari. Kada želimo naglasiti dvije negativne tvrdnje, koristimo neither + nor (ni/niti).
Neither bag is good.

Ni jedna torba nije dobra.

Neither Anne nor Diane got married yet.

Ni Anne ni Diane se nisu još udale.

Neither, either i both koristimo s prijedlogom of ispred imenica u množini.

I want both of those bags.

Želim obje torbe.

Kada govorimo o dijelovima neke cjeline, koristimo every ili each (of).

Every koristimo kada pričamo o svim dijelovima neke cjeline, a each (of) kada pričamo o pojedinačnim dijelovima neke cjeline.

Primjerice, jedna cjelina su kupci (customers). Each se usredotočuje na pojedince:

Every customer needs to be greeted at the door.

Svi kupci trebaju biti pozdravljenu pri ulasku.

Each customer needs to be greeted at the door.

Svaki (pojedini) kupac treba biti pozdravljen pri ulasku.

Engleski
pripreme za maturu