Mehanika

Kružno gibanje

Gibanje po kružnici je periodično gibanje tijela oko nekog središta. Vrijeme potrebno da tijelo napravi jedan puni krug nazivamo ophodno vrijeme ili period gibanja i označavamo ga slovom \(T\).

Brzina \(\vec{v}\) je tangencijalna na putanju (kružnicu) u svakom trenutku gibanja i zovemo ju obodna brzina .

\(v = \frac{s}{t} = \frac{2r\pi}{T} \)

Kutnu brzinu \(\omega\) najčešće definiramo kao broj okretaja u minuti [radijan/sekunda]. Odnosno, to je brzina promjene položaja pri kružnom gibanju.

\( \omega = \frac{v}{r} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \)
Centripetalna sila i akceleracija

Centripetalna ili normalna akceleracija \(a_{cp}\) u svakom je trenutku gibanja okomita na obodnu brzinu, to jest, uvijek ima smjer prema središtu kružnice. Ona je po iznosu jednaka:

\( a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \)
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Silu koja djeluje na tijelo pri kružnom gibanju i održava ga na kružnoj putanji zovemo centripetalna sila . Po drugom Newtonovom zakonu centripetalna sila ima smjer pripadne akceleracije (prema središtu kružnice) i po iznosu je jednaka:

\( F_{cp} = ma_{cp} = \frac{mv^2}{r} \)

Često nailazimo na pojam centrifugalne sile . To je inercijalna sila koja je po iznosu jednaka centripetalnoj i nastoji izbaciti tijelo iz kružnog gibanja. To nije sila reakcije na centripetalnu silu jer hvatište tih sila nije isto.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Kružno gibanje

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto