Kosi hitac je složeno gibanje sastavljeno od jednolikog pravocrtnog gibanja (x-smjer) i vertikalnog hitca prema gore ili dolje (y-smjer).

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Tijelo je izbačeno početnom brzinom \(v_0\) pod kutom \(\alpha\) u odnosu na horizontalu (x-smjer). To znači da tijelo ima početnu brzinu u x i u y smjeru.

Rastavljanjem brzine na komponente vektora, kosi hitac možemo promatrati kao dva neovisna gibanja.

gibanje u x-smjeru

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Tijelo se u x-smjeru giba jednoliko pravocrtno konstantom brzinom koja je cijelim putem jednaka x-komponenti početne brzine (\(v_{0x}\)).

Ta je brzina po iznosu jednaka:

\( v_{0x} = v_x = v_0 \cos{\alpha} \)

gibanje u y-smjeru

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Gibanje tijela u y-smjeru ekvivalentno je vertikalnom hitcu prema gore i/ili dolje. Početna brzina kojom je tijelo izbačeno u vertikalnom smjeru jednaka je y-komponenti početne brzine (\(v_{0y}\)).

Ona je po iznosu jednaka:

\( v_{0y} = v_0 \sin{\alpha} \)

Ukupna brzina

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Ukupna brzina tijela u nekom trenutku jednaka je vektorskom zbroju njenih komponenti u zadanom trenutku gibanja i njen je iznos jednak:

\( |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \)