Kompleksni brojevi - osnove

Kompleksni brojevi

Imaginarna jedinica, oznake $i$, je broj za koji vrijedi
\( i^2 = -1 \)
Imaginarni broj je broj oblika $yi$ za neki realni broj $y$.
Kompleksni broj $z$ je broj oblika
\( z = x + yi \)
U definiciji kompleksnog broja, $x$ i $y$ su obični, realni brojevi, a $i$ je i dalje imaginarna jedinica. Broj $x$ zovemo realni dio kompleksnog broja $z$, a $y$ je imaginarni dio. Oprez! Imaginarna jedinica $i$ nije dio imaginarnog dijela kompleksnog broja $z$.
Oznake su
\( x = \text{Re}z \quad \text{i} \quad y = \text{Im}z \)
Dva kompleksna broja su jednaka ako su im jednaki i realni dijelovi i imaginarni dijelovi.
\( z=w \text{ ako je} \; \text{Re} z=\text{Re} w \; \text { i } \; \text{Im} z=\text{Im} w \)
Potencije imaginarne jedinice
Potencije imaginarne jedinice
Potencije imaginarne jedinice
Računanje s kompleksnim brojevima
Uzmimo kompleksne brojeve $w=a+b i \text { i } w=c+d i$ i pokažimo kako se oni zbrajaju, oduzimaju, množe i dijele.
\( z+w=a+c+\left(b+d\right) i \)
\( z-w=a-c+\left(b-d\right) i \)
\( z \cdot w=(a+b i)(c + d i) = a \cdot c-b \cdot d+\left(a d+cb\right) i \)
Dijeljenje je malo drugačije. Zapišimo dijeljenje u obliku razlomka i slijedimo korake.
1. Da bi podijelili dva kompleksna broja, prvo se moramo riješiti imaginarne jedinice iz nazivnika. To radimo tako da zadani razlomak pomnožimo razlomkom koji i u brojniku i u nazivniku ima konjugirano kompleksni broj kompleksnog broja koji je kod nas u nazivniku.
2. Gore napravimo množenje kao što znamo, a dolje isto pomnožimo zagrade ili iskoristimo formulu za množenje kompleksno konjugiranih brojeva(nalazi se malo niže).
3. Sredimo što se da srediti.
Dijeljenje kompleksnih brojeva
Dijeljenje kompleksnih brojeva
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
Konjugirano kompleksni brojevi
Za kompleksni broj $z = x +yi$, kažemo da je $\overline{z}$ kompleksno konjugirani broj broja $z$ ako je $\overline{z} = x-yi$.
Umnožak kompleksno konjugiranih brojeva $z$ i $\overline{z}$ je
\( z \cdot \overline{z} = (x+yi)(x-yi) = x^2+y^2 \)
Modul kompleksnog broja
Modul kompleksnog broja $z = x+yi$, oznake $|z|$, je obični, realni broj koji računamo formulom
\( |z|=\sqrt{x^{2}+y^{2}} \)
Kviz za maturu
Riješi kratak kviz i saznaj jesi li spreman za maturu!

Izabrali smo ti 10-ak pitanja kroz koje možeš vidjeti jesi li spreman za ovogodišnju maturu.

Matematika A
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Kompleksni brojevi

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto