Poliedri

Kocka i kvadar

Mat A
Mat B
Kocka
Kocka je uspravna pravilna četverostrana prizma kojoj su svi bridovi iste duljine. Dakle, baze i pobočke su isti kvadrati.
Prisjetimo se formule za dijagonalu kvadrata $d$ preko koje onda možemo doći i do formule za prostornu dijagonalu kocke $D$.
\( d = a \sqrt{2} \)
\( D = a \sqrt{3} \)
Kocka
Kocka
Napišimo još i formule za oplošje i obujam kocke s bridom duljine $a$.
\( O = 6 a^2 \)
\( V = a^3 \)
Kvadar
Kvadar je četverostrana prizma kojoj su baze i pobočke pravokutnici. Nasuprotni pravokutnici su jednaki i paralelni. Dijagonalu pravokutnika $d$ računamo preko Pitagorina poučka, a preko koje onda možemo doći i do formule za prostornu dijagonalu kvadra $D$.
\( D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \)
Kvadar
Kvadar
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
Napišimo još formule za oplošje i obujam kvadra s duljinama bridova $a$, $b$ i $c$.
\( O = 2ab + 2ac + 2bc \)
\( V = abc \)
Matematika A
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Kocka i kvadar

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto