Mehanika

Keplerovi zakoni

PRVI KEPLEROV ZAKON

Planeti se oko Sunca gibaju po eliptičnim putanjama u čijem je zajedničkom žarištu Sunce.

Flowers

Jednadžba putanje planeta jednaka je jednadžbi elipse.

DRUGI KEPLEROV ZAKON

Pri gibanju planeta oko Sunca vektor koji spaja Sunce i planet u jednakim vremenskim intervalima prebrisuje jednake površine.

Flowers

TREĆI KEPLEROV ZAKON

Kvadrati ophodnih vremena (perioda kruženja) proporcionalni su kubovima velikih poluosi elipse.

\( \frac{a^3}{T^2} = konst. \)