Titranje, valovi i optika

Karakteristične slike zrcala

Mjesto gdje slika nastaje i kakva će ona biti ovisi o udaljenosti predmeta od zrcala i vrsti tog zrcala. Slika koja nastaje refleksijom u konveksnom zrcalu uvijek će biti umanjena, uspravna i virtualna. Kod konkavnog zrcala može nastati nekoliko različitih slika. Pri konstrukciji slike dovoljno je precizno nacrtati dvije karakteristične zrake.

Predmet se nalazi iza centra zakrivljenosti konkavnog zrcala
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Slika koja nastaje kada je udaljenost predmeta od tjemena zrcala veća od polumjera zakrivljenosti (\(a > R\)) bit će umanjena, obrnuta i realna (\(b >0 \)).

Predmet se nalazi u centru zakrivljenosti konkavnog zrcala
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

U slučaju kada se predmet nalazi u centru zakrivljenosti, nastaje slika jednake veličine kao predmet (\(y = -y'\)) i jednako udaljena od tjemena zrcala kao i predmet (\(a = b = R\)). Ta je slika obrnuta i realna.

Predmet se nalazi između fokusa i centra zakrivljenosti konkavnog zrcala
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Ako se predmet nalazi između centra zakrivljenosti \(C\) i fokusa \(F\) (\(f < a < R\)), nastaje uvećana, obrnuta i realna slika.

Predmet se nalazi u fokusu konkavnog zrcala
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Kada predmet postavimo u fokus zrcala karakteristične zrake se ne sijeku i slika nastaje u beskonačnosti (\(b = \infty \)).

Predmet se nalazi između tjemena i fokusa konkavnog zrcala
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Ako predmet postavimo između fokusa i tjemena zrcala, slika koja nastaje uvećana je, uspravna i nalazi se na sjecištu produžetaka karakterističnih zraka. To znači da je ta slika i virutalna (\(b <0\)).

Konveksno zrcalo - uvijek ista slika
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Neovisno o udaljenosti predmeta od konveksnog zrcala slika koja nastaje uvijek će biti uspravna, umanjena i virtualna.

Fizika
Pripreme za maturu