Titranje, valovi i optika

Karakteristične slike leća

Mjesto gdje slika nastaje i kakva će ona biti ovisi o udaljenosti predmeta od leće i vrsti leće. Slika koja nastaje lomom na divergentnoj leći uvijek će biti umanjena, uspravna i virtualna. Kod konvergentne leće može nastati nekoliko različitih slika. Pri konstrukciji slike dovoljno je precizno nacrtati dvije karakteristične zrake.

Predmet se nalazi iza centra zakrivljenosti konvergentne leće

Slika koja nastaje kada je udaljenost predmeta od tjemena leće veća od polumjera zakrivljenosti (\(a > R\)) bit će umanjena, obrnuta i realna (\(b>0\)).

Predmet se nalazi u centru zakrivljenosti konvergentne leće
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

U slučaju kada se predmet nalazi u centru zakrivljenosti, nastaje slika jednake veličine kao predmet (\(y = -y'\)) i jednako udaljena od tjemena leće kao i predmet (\(a = b = R\)). Ta je slika obrnuta i realna.

Predmet se nalazi između centra zakrivljenosti i fokusa konvergentne leće

Ako se predmet nalazi između centra zakrivljenosti \(C\) i fokusa \(F\) (f < a < R), nastaje uvećana, obrnuta i realna slika.

Predmet se nalazi u fokusu konvergentne leće

Kada predmet postavimo u fokus leće karakteristične zrake se ne sijeku i slika nastaje u beskonačnosti (\(b = \infty\)).

Predmet se nalazi između fokusa i tjemena konvergentne leće

Ako predmet postavimo između fokusa i tjemena zrcala, slika koja nastaje uvećana je, uspravna i nalazi se na sjecištu produžetaka karakterističnih zraka. To znači da je ta slika i virutalna (\(b < 0 \)).

Divergentna leća - uvijek ista slika

Neovisno o udaljenosti predmeta od divergentne leće slika koja nastaje uvijek će biti uspravna, umanjena i virtualna.

Fizika
Pripreme za maturu