Titranje, valovi i optika

Karakteristične slike leća

Mjesto gdje slika nastaje i kakva će ona biti ovisi o udaljenosti predmeta od leće i vrsti leće. Slika koja nastaje lomom na divergentnoj leći uvijek će biti umanjena, uspravna i virtualna. Kod konvergentne leće može nastati nekoliko različitih slika. Pri konstrukciji slike dovoljno je precizno nacrtati dvije karakteristične zrake.

Predmet se nalazi iza centra zakrivljenosti konvergentne leće
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Slika koja nastaje kada je udaljenost predmeta od tjemena leće veća od polumjera zakrivljenosti (\(a > R\)) bit će umanjena, obrnuta i realna (\(b>0\)).

Predmet se nalazi u centru zakrivljenosti konvergentne leće
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

U slučaju kada se predmet nalazi u centru zakrivljenosti, nastaje slika jednake veličine kao predmet (\(y = -y'\)) i jednako udaljena od tjemena leće kao i predmet (\(a = b = R\)). Ta je slika obrnuta i realna.

Predmet se nalazi između centra zakrivljenosti i fokusa konvergentne leće
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Ako se predmet nalazi između centra zakrivljenosti \(C\) i fokusa \(F\) (f < a < R), nastaje uvećana, obrnuta i realna slika.

Predmet se nalazi u fokusu konvergentne leće
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Kada predmet postavimo u fokus leće karakteristične zrake se ne sijeku i slika nastaje u beskonačnosti (\(b = \infty\)).

Predmet se nalazi između fokusa i tjemena konvergentne leće
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Ako predmet postavimo između fokusa i tjemena zrcala, slika koja nastaje uvećana je, uspravna i nalazi se na sjecištu produžetaka karakterističnih zraka. To znači da je ta slika i virutalna (\(b < 0 \)).

Divergentna leća - uvijek ista slika
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Neovisno o udaljenosti predmeta od divergentne leće slika koja nastaje uvijek će biti uspravna, umanjena i virtualna.

Fizika
Pripreme za maturu