Kako prepoznati odgovor? (Emphasis)

Iako je red riječi poprilično fiskiran u engleskom jeziku, često je moguće naići na strukture koje odstupaju od takvog poretka u tekstovima, snimkama i razgovorima. Riječ je o strategijama naglašavanja i isticanja određene informacije u tekstu - emphasis.

Često je slučaj u zadacima čitanja i slušanja da je odgovor oblikovan upravo ovakvim strukturama. Iz tog razloga je korisno poznavati i prepoznati strukture naglašavanja informacija, odnosno emphatic structures, osobito u ispitu slušanja u kojemu se oslanjamo isključivo na snimku bez teksta.

Najčešće metode za isticanje informacija u maturama uključuju:

 1. clefting
 2. inverzija
 3. emphatic do
 4. not only ... but also

Clefting

Clefting se odnosi na vrstu rečenice u kojoj se najbitnija informacija s naglaskom stavlja nakon uvodnog izraza s it ili what. Na hrvatskom se ovakve strukture nazivaju rascijepljenim rečenicama.

Informacija koja dolazi do izražaja je podvučena u primjerima:

It was Alex who saw me yesterday.

Upravo je Alex taj koji me je vidio jučer.

What I want is to travel somewhere far.

Ono što zaista želim je otputovati nekamo daleko.

It-clefting

Kada koristimo it na početku, informacija koju želimo istaknuti nalazi se u sredini rečenice, a popraćena je relativnom rečenicom koja opisuje informaciju:

It was Alex who saw me yesterday.

Dakle, umjesto da kažemo Alex saw me yesterday, istu ćemo rečenicu rascijepati na način tako što ćemo imenicu Alex premjestiti s prvog mjesta u rečenici. Na taj način naglašavamo subjekt Alex i želimo istaknuti da se ne radi o nekoj drugoj osobi:

It was Alex who saw me and no one else. (Alex me je vidio i nitko drugi.)

Ovisno radi li se o osobi (npr. Alex), relativnu rečenicu započinjemo s who ili that.

Ako govorimo o osobi, možemo koristiti obje opcije (who i that):

It was Alex who/that saw me yesterday.

U drugim slučajevima koristimo se isključivo zamjenicom that.

It was the letter that I sent you last night.

wh-clefting

U drugom slučaju kada rascijepljene rečenice započinjemo s upitnom wh-riječju (uglavnom what), istaknuta informacija nalazi se na kraju rečenice:

What I want is to travel somewhere far.

Wh-riječ koja se nalazi na početku se odnosi na istaknutu informaciju na kraju rečenice, dakle:

What I want is to travel somewhere far.

What = to travel somewhere far

Emphatic 'do'

(naglašeni pomoćni glagol)

Kada rečenica nema pomoćni glagol, uvijek je moguće umetnuti pomoćni glagol do/did/does ispred glavnog glagola. U tom slučaju, svu pažnju čitatelja stavljamo na glavni glagol u rečenici. Česti razlog u korištenju ove strategije jest postići učinak iznenađenja ili kontrasta s onim što čitatelj možda očekuje. Na primjer:

I did have fun!

(Zaista se jesam zabavio/la.)

U danom primjeru, osoba vjerojatno nije očekivala da će se zabaviti, stoga je poseban naglasak upravo na tome da se ipak zabavila.

Uočite razliku u isticanju glavnog glagola u rečenicama u tablici:

Inverzija

Inverzija se najčešće odnosi na promjenu pozicije subjekta te pomoćnog glagola. Iako je mnogo primjera u kojima možemo primijetiti inverziju, ona je izuzetno korisna kada nastojimo naglasiti određenu ideju ili misao.

Jedan od takvih slučajeva odnosi se na isticanje negativne ideje određene rečenice. Konkretno, nakon određenih priloga gotovo uvijek slijedi inverzija. Radi se o prilozima koji sami po sebi nose negativno značenje:

hardly, seldom, rarely, never, little, only, no sooner

 • točno: Hardly had we gone out when the rain started to pour.
 • netočno: Hardly we had gone out when the rain started to pour.

Ukoliko rečenica nema pomoćni glagol, koristimo se glagolom do/does/did kao što je već prethodno objašnjeno:

Little did they know ...

U tablici možemo vidjeti kako se tvore rečenice koje započinju s navedenim prilozima:

Uočite da kasnije u rečenici nakon priloga hardly, barely slijedi prilog when, a nakon priloga no sooner slijedi prilog than.

Iako su moguće iznimke te nije rijetkost vidjeti drugačiji raspored priloga (then/when), ovaj redoslijed je najsigurniji.

not only ... but also

Not only ... but also ... predstavlja skup veznika s kojima povezujemo dvije informacije. Ova struktura se koristi kako bi se dodatno naglasila važnost te prednost druge navedene informacije.

Ova dva veznika možemo koristiti na dva načina:

 • ispred imenica, sintagmi i ostalih fraza unutar rečenice:
We go there not only in winter, but also in summer.
The novel concept of vertical layered structures will change not only the appearance, but also the purpose, of tall skyscrapers.
The modern skyscrapers will not only produce energy and food, but will also provide their occupants with clean water.
 • na početku rečenice:
Not only was he late, but he also forgot to do the homework.
Not only had the professor mentioned this material, but he had also covered it completely.
Not only did she insult her, but she also didn't even apologise later.

Uočite da se poredak riječi mijenja u primjerima za drugi slučaj kada se not only pojavljuje na početku rečenice.

Konkretno, subjekt i pomoćni glagol mijenjaju pozicije nakon veznika not only - glagol ide prije subjekta:

 • točno: Not only was he late, but he also forgot to do the homework.
 • netočno: Not only he was late, but he also forgot to do the homework.

Kada rečenica u svom jednostavnom obliku ne sadrži pomoćni glagol, na primjer be, have, do ili modalni glagol, onda ubacujemo pomoćni glagol do te vršimo inverziju na isti način kao u prethodnim primjerima:

 • jednostavni oblik bez pomoćnog glagola:
She insulted her ...
 • Inverzija s izrazom not only:
Not only did she insult her ...
Engleski
pripreme za maturu