Kružnica

Jednadžba kružnice

Mat A
Kružnica je skup točaka u ravnini koje su jednako udaljene od neke točke koju zovemo središte. Udaljenost od središta do bilo koje točke na kružnici je polumjer(radijus).
Kružnicu sa središtem u točki $S(p,q)$ i polumjerom $r$ označavamo s $k(S, r)$. Jednadžba te kružnice je
\( (x-p)^{2}+(y-q)^{2}=r^{2} \)
Jednadžba kružnice
Jednadžba kružnice
Imamo i drugi oblik jednadžbe kružnice. Međutim, ovakav zapis ne mora uvijek davati kružnicu - nekad je to samo točka, a nekad prazan skup pa trebamo biti oprezni.
\( A x^{2}+A y^{2}+D x+E y+F=0 \)
Jednadžba kružnice sa središtem $S(0,0)$ u ishodištu, koju još zovemo središnja kružnica je
\( x^2+y^2 = r^2 \)
Kružnica sa središtem u ishodištu
Kružnica sa središtem u ishodištu
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
Matematika A
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Jednadžba kružnice

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto