Izražavanje budućnosti (Future)

U engleskom jeziku koristimo se s četiri oblika kako bismo izrazili budućnost na različite načine:

  1. will future
  2. going to future
  3. Present Simple
  4. Present Continuous

Za izražavanje budućnosti se u najvećem broju slučajeva koristimo modalnim glagolima i izrazima poput will i going to, a pregled s detaljnijim informacijama o tome kada koristimo koji oblik možemo vidjeti u tablici u prilogu.

Bitno:

Često se pojedini oblici, poput will i going to, znaju koristiti u istim kontekstima s malenim razlikama (pogotovo u razgovorima) te postoje dodatne nijanse značenja. U tablici su navedene najbitnije značajke od kojih proizlaze sve ostale primjene istih oblika:

Engleski
pripreme za maturu