Kvadratna funkcija

Iracionalne jednadžbe

Mat A

Iracionalna jednadžba je bilo koja jednadžba koja ima nepoznanicu ispod korijena.

Imamo dvije vrste iracionalnih jednadžbi, ovisno imamo li drugi ili treći korijen.

Jednadžbe s drugim korijenom

Postupak rješavanja jednadžbi gdje se nepoznanica nalazi ispod drugog korijena je sljedeći.

1. Prebacimo korijen pod kojim je nepoznanica na jednu stranu, a sve drugo na drugu stranu jednadžbe. Ako imamo dva takva korijena, neka svaki bude na svojoj strani. Za tri ili više korijena, neka dva budu na jednoj strani, a ostali na drugoj.

2. Kvadriramo cijelu jednadžbu, odnosno cijelu lijevu i cijelu desnu stranu stavimo na kvadrat. Time poništimo neke korijene, a ako koji još ostane, ponovimo korak 1 pa opet korak 2.

3. Riješimo linearnu ili kvadratnu jednadžbu koju dobijemo.

4. Provjerimo rješenja! Imamo dvije mogućnosti: ili svako riješenje vratimo u početnu jednadžbu i izbacimo ona koja ju ne zadovoljavaju ili raspišemo uvjete za korijen(bilo što što se nalazi pod korijenom mora biti veće ili jednako od nule).

Jednadžbe s drugim parnim korijenima riješavamo istim principom, samo ćemo više puta morati ponoviti korak 2, tj. kvadrirati cijelu jednadžbu.

Flowers

Jednadžbe s trećim korijenom

Postupak rješavanja jednadžbi gdje se nepoznanica nalazi ispod trećeg korijena je sljedeći, sličan onom gore.

1. Prebacimo korijen pod kojim je nepoznanica na jednu stranu, a sve drugo na drugu stranu jednadžbe. Ako imamo dva takva korijena, neka svaki bude na svojoj strani. Za tri ili više korijena, neka dva budu na jednoj strani, a ostali na drugoj.

2. Cijelu jednadžbu stavimo na treću. Time poništimo neke korijene, a ako koji još ostane, ponovimo korak 1 pa opet korak 2.

3. Riješimo linearnu ili kvadratnu jednadžbu koju dobijemo.

Provjeru rješenja pri računanju jednadžbi s trećim korijenom ne moramo raditi, sigurno će sva rješenja koja dobijemo biti dobra.

Jednadžbe s drugim neparnim korijenima riješavamo istim principom, samo ćemo umjesto kubiranja cijele jednadžbe, cijelu jedandžbu staviti na onu potenciju koja se pojavljuje i u korijenu.

Flowers
Zadatci s državne mature:

Iracionalne jednadžbe

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Matematika
pripreme za maturu