Imenice

Imenice su jedne od glavnih vrsti riječi u engleskom jeziku.

Kako prepoznati imenicu?

Imenice prepoznajemo po nastavcima:

 • age → language
 • ance/ence → importance/difference
 • er/or → teacher/actor
 • hood → childhood
 • ism → capitalism
 • ist → artist
 • itude → attitude
 • ity/ty → identity
 • ment → excitement
 • ness → happiness
 • ship → friendship
 • tion/sion → station/extension

Poseban je slučaj s imenicama koje imaju nastavak -ing (nazivamo ih gerunds), primjerice u riječi smoking:

Smoking is not allowed

U ovom primjeru, iako se prema nastavku riječ kategorizira kao glagol, u rečenici ona preuzima ulogu imenice, odnosno, funkcionira kao subjekt rečenice (pogledati Elementi rečenice). Dakle, prijevod rečenice bi glasio: Pušenje nije dozvoljeno.

Složene imenice (compound nouns)

Imenice se mogu sastojati od više riječi i njih na engleskom zovemo compound nouns. Riječ compound u engleskom jeziku znači spoj, kao spoj riječi.

Složene imenice moguće je tvoriti na sljedeće načine:

Imenica + imenica

 • website (web+site)
 • bedroom (bed+room)
 • policeman (police+man)

Imenica + pridjev

 • blackberry (black+berry)
 • greenhouse (green+house)
 • bluebird (blue+bird)

Primijetite da kada bismo odvojeno napisali ove riječi, primjerice green house, tada bi se i potpuno promijenilo značenje tih izraza. Tako greenhouse znači staklenik, dok bi se green house odnosio na kuću obojanu u zelenu boju.

Imenica + glagol

 • haircut (hair+cut)
 • rainfall (rain+fall)
 • sunset (sun+set)

Imenica + prilog

 • onlooker (on+looker)
 • bystander (by+stander)
 • passerby (passer+by)

Jednina i množina

Uz imenice u množini ne koristimo a ili an (pogledaj članove).

Imenice u množini završavaju nastavcima -s ili -es, a ovisno o završetku imenice može doći i do glasovne promjene.

Različiti nastavci i glasovne promjene omogućuju lakši izgovor:

U engleskom jeziku možemo također imati nepravilne množine, kao što su:

 • a man → men
 • a woman → women
 • a child → children
 • a foot → feet
 • a tooth → teeth
 • a fish → fish
 • a sheep → sheep
 • a mouse → mice

Nebrojive imenice

Nebrojive imenice (uncountable nouns) su imenice na koje se gleda kao cjeline. Nebrojive imenice u engleskom jeziku su one uz koje ne pišemo a ili an ili dodjeljujemo količinu (broj), odnosno, ne brojimo ih.

Dijelimo ih na sljedeće kategorije:

 • ideje i iskustva: advice, information, progress, news, luck, fun, work
 • materijale i tvari: water, rice, cement, gold, milk
 • riječi vezane uz vrijeme: weather, thunder, lightning, rain, snow
 • riječi za grupu stvari i zbirke stvari: furniture, equipment, rubbish, luggage
 • druge, nesvrstane riječi: accommodation, baggage, homework, knowledge, money, permission, research, traffic, travel, land (zemljište)

Ovim riječima ne možemo dodijeliti član a/an ili broj, niti izražavamo njihovu množinu upotrebom nastavaka -s ili -es.

Kako onda izražavamo množinu ovih riječi?

Količinu ovih imenica izražavamo izrazima količine (quantity expressions), kao što je na primjer:

some, (a) little, a lot, few, a few, pieces of, a bit, no, much

 • few - jako mali broj (There were few people. = Bilo je jako malo ljudi.)
 • a few - nekoliko (I invited a few people to the party = Pozvao sam nekoliko ljudi na zabavu.)
Can I give you some advice?

Mogu li ti dati savjet?

I made a little bit of progress.

Malo sam napredovao.

I brought seven pieces of luggage with me.

Od prtljage sam ponio sedam kofera.

I see you have a lot of knowledge.

Vidim da posjeduješ mnogo znanja.

I need to borrow a bit of money.

Trebam posuditi malo novca.

There is no homework today.

Danas nema zadaće.

 • netočno: I have a lot of furnitures
 • točno: I have a lot of furniture

Za prehrambene proizvode, često koristimo njihovo pakiranje ili posude u kojima se serviraju kao izraz količine:

Can I have a glass of water?

Mogu li dobiti čašu vode?

I would like a liter of/a glass of milk.

Htio bih litru/čašu mlijeka.

I bought a bag of rice.

Kupio sam vreću riže.

I would like a cup of coffee.

Htio bih šalicu kave.

I have a jar of honey.

Imam teglicu meda.

Give me two kilos of cement.

Daj mi dvije kile cementa.

There was a bit of rain this morning.

Malo je kišilo ovog jutra.

Također trebamo znati razlike u značenju ukoliko se a ili an nalaze ispred riječi koja se može svrstati i u brojive, i nebrojive imenice:

 • an iron (glačalo) ⟷ iron (željezo)
 • a glass (čaša) ⟷ glass (staklo)
 • a chocolate (tabla čokolade ili komad čokolade, čokoladica) ⟷ chocolate (rastopljena čokolada; gradivni materijal nečega)
 • a paper (komad papira) ⟷ paper (papir kao na materijal)
 • a work (djelo) ⟷ work (posao)

Imenice koje se koriste samo u jednini (iako neke završavaju nastavkom -s):

 • predmeti u školi: maths, physics, classics, economics
Physics is everywhere.
 • fizičke aktivnosti: aerobics, gymnastics
Artistic gymnastics is a popular spectator sport.
 • bolesti: measles, mumps
Measles is extremely infectious. It can spread very quickly.

Zbirne imenice

Zbirne imenice su imenice koje se koriste samo u množini, a sadrže dva glavna dijela (pair nouns):

 • headphones (slušalice)
 • (sun)glasses (sunčane naočale)
 • scissors (škare)
 • tweezers (pinceta)
 • jeans/trousers (traperice)

...

Kada želimo izdvojiti jedan par ovih imenica, koristimo izraz a pair of:

a pair of glasses, a pair of pants …

Grupne imenice

Grupne imenice (group nouns) u engleskom jeziku su imenice koje se odnose na grupu ljudi, a neki od primjera su:

army, audience, band, choir, class, club, committee, community, company, council, crew, crowd, enemy, family, firm, gang, government, group, majority, military, minority, orchestra, population, public, team, school/college/university

Ove se imenice uobičajeno koriste uz glagol u jednini, ali može se koristiti i uz glagol u množini. Odabir jednine ili množine uglavnom ovisi koristi li se američki ili britanski engleski:

The audience was/were in a cheerful mood.

Publika je bila veselo raspoložena.

U britanskom engleskom, postoji razlika u tome koristimo li glagol u jednini ili u množini uz grupne imenice:

 • The government are working on a project. → na vladu se gleda kao na pojedinačne osobe koje su u vladi
 • The government is working on a project. → vlada se ovdje gleda kao jedna cjelina, jedinica

Oboje je točno!

Imena institucija, kompanija i sportskih timova su također grupne imenice:

 • The United Nations is/are unable to act.
 • Tesco sell/sells organic milk.
 • Dinamo has/have won the last game.

Posvojni oblik

Imenice mogu imati posvojni oblik kako bismo izrazili povezanost (da nekome nešto pripada ili da nešto pripada nekome)

Ostale upotrebe:

 • Posvojni oblik također može izricati za koga je nešto namijenjeno:
You can use the customers’ car park.

Možete koristiti parkiralište (namijenjeno) za kupce.

 • Posvojni oblik također može izricati duljinu vremena:
The coast is half an hour’s drive away.

Obala je udaljena pola sata vožnjom.

There’s a whole year’s work on this computer.

Na ovom računalu nalazi se rad/podaci na kojima se radilo cijelu godinu.

 • Posvojni oblik također može izricati mjesto.
I am at my neighbor’s (place).

Ja sam kod susjeda.

I am at David’s (apartment).

Ja sam u Davidovom stanu/kod Davida.

My dad went to the baker’s.

Moj tata je otišao u pekarnicu.

Next week I am going to the dentist’s.

Idući tjedan idem kod zubara.

Engleski
pripreme za maturu