Mehanika

Horizontalni hitac

Horizontalni hitac je složeno gibanje sastavljeno od jednolikog pravocrtnog gibanja (x-smjer) i slobodnog pada (y-smjer).

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Tijelo je izbačeno početnom brzinom u horizontalnom (\(x\)) smjeru. Tijelo do trenutka pada prelazi određeni put u horizontalnom (\(x\)) smjeru, ali i u vertikalnom (\(y\)) smjeru.

Gibanje možemo promatrati kao dva zasebna neovisna gibanja - jedno zbog početne brzine u x-smjeru, a drugo zbog gravitacijskog ubrzanja sile teže \(g\) u y-smjeru:

x-smjer gibanja
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Tijelo se u x-smjeru giba jednoliko pravocrtno konstantnom brzinom koja je cijelim putem jednaka početnoj brzini kojom smo to tijelo izbacili (\(v_x = v_0 = const. \)).

Put koji tijelo prijeđe u x-smjeru do trenutka pada (\(t\)) zovemo domet i računamo po formuli:

\(D = v_x t \)
y-smjer gibanja
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Početna brzina u y-smjeru jednaka je nuli (\(v_{0y} = 0\)) što znači da je gibanje u y-smjeru slobodni pad.

x-y graf
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Ukupna brzina je vektorski zbroj njenih komponenti u x i y smjeru. Ukoliko želimo izračunati iznos brzine (\(|\vec{v}|\)) u bilo kojem trenutku moramo zbrojiti vektore brzina \(v_x \) i \(v_y\) prema formuli:

\( |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \)
Zadatci s državne mature:

Horizontalni hitac

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu