Mehanika

Grafovi gibanja

Tijelo miruje
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Tijelo u mirovanju opisano je na sljedeći način:

\(s = const. \)

\(v = 0 \)

\(a = 0 \)


Odnosno, tijelo nema akceleraciju niti brzinu pa samim time ne prelazi nikakav put u vremenu.

Tijelo se giba konstantnom brzinom (jednoliko pravocrtno)
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Gibanje konstantnom brzinom je opisano sljedećim veličinama:

\(s = vt + s_0 \)

\(v = const. \)

\(a \) = 0


Tijelo u jednakim vremenskim intervalima prelazi jednaki put što znači da je brzina konstantna i akceleracija jednaka nuli.

Tijelo se giba jednoliko ubrzano
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Kod jednolikog ubrzanog gibanja vrijedi:

\( s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0 \)

\( v = at + v_0 \)

\( a = const. \)


Iz jednadžbi je vidljivo da je graf ovisnosti prijeđenog puta o vremenu parabola te da se tijelu jednoliko povećava brzina (za jednaki iznos u jednakim vremenskim intervalima). Odnosno akceleracija (ubrzanje) tijela je konstanta.

Tijelo se giba jednoliko usporeno
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Analogno jednolikom ubrzanom gibanju s-t graf je parabola, ali tijelo u jednakim vremenskim intervalima smanjuje brzinu za jednaki iznos. To znači da je akceleracija konstanta, ali negativnog iznosa.

Zadatci s državne mature:

Grafovi gibanja

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto