Glagolska vremena

U engleskom jeziku, razlikujemo dva glagolska vremena - present i past, odnosno, glagolska vremena za sadašnjost i prošlost.

Budućnost (future) tvorimo na zaseban način.

Kako bismo preciznije definirali sadašnjost i prošlost, koristimo se glagolskim aspektima. Dok glagolska vremena (past, present, future) smještaju radnju u prošlost, sadašnjost ili budućnost, glagolski aspekti opisuju vrijeme odnosno radnju samu po sebi te odgovaraju na pitanja poput:

  • Je li radnja dovršena?

I did it. (Učino sam to)

  • Ponavlja li se radnja kroz vrijeme?

I go to cinema every Friday. (Idem u kino svaki petak.)

  • Traje li radnja kroz vrijeme?

I was reading a book. (Čitao sam knjigu.)

Razlikujemo tri dominantna glagolska aspekta:

  • Simple

Katkad, ovaj aspekt nazivamo neoznačenim jer predstavlja osnovni oblik glagolskog vremena. Koristi se za izražavanje činjenica te čestih, ponavljanih ili završenih radnji.

I did it.
Opera performers sing loudly.
I go to cinema every Friday.
  • Continuous

Continuous aspect se u engleskom još naziva i progressive aspect upravo zato što je naglasak na procesu, odnosno, radnji koja se odvija. Uglavnom je riječ o privremenoj radnji.

I was reading a book.
It is raining.

Continuous aspekt možemo zamisliti kao povećalo kojime sagledavamo neku radnju u detalje. Usporedite radnju izraženu u simple i continuous aspektu:

She played with the dog.

She was playing with the dog.

  • Perfect

Ovaj aspekt koristimo kada zaokružujemo radnju koja traje kroz vrijeme. Drugim riječima, perfect aspekt povezuje dva događaja, najčešće prošlost i sadašnjost:

The crisis has created numerous problems. (Kriza je stvorila mnogo problema.)

Iz primjera znamo dvije informacije:

  1. Zbog krize su nastali brojni problemi u prošlosti
  2. Isti brojni problemi i dalje postoje u sadašnjosti

U tablici možemo vidjeti pregled glagolskih vremena. Uz svako glagolsko vrijeme, nalaze se primjeri koji ilustriraju svako pojedino značenje napisano u natuknici u retku pored. Naprimjer, za Present Simple, prva rečenica (I play rugby at weekends) predstavlja rutinu i česte radnje, a druga rečenica (The Sava river flows through Zagreb) označava činjenicu.

Engleski
pripreme za maturu