Elementi rečenice

Za razliku od hrvatskog, u engleskom jeziku red riječi je strogo određen i gotovo uvijek isti.

Uočite red riječi te zajedničke elemente rečenica u prilogu:

Parents bought her a camera.
Mark studies social sciences.
I run social network accounts.
Electric cars accelerate faster than fuel vehicles.

Možemo primijetiti da svaka rečenica započinje sintagmom (Electric cars), imenicom (Parents, Mark) ili zamjenicom (I). Taj početak rečenice nazivamo subjektom, a nakon toga uvijek slijedi glagol. Nakon glagola također vrlo često možemo vidjeti da se pojavljuje dodatna riječ, više riječi, fraze i sintagme (her, a camera, social sciences, social network accounts). Taj dio nazivamo objektom.

Postoje i drugi elementi koji se mogu pojaviti na mjestu objekta poput adverbials (priložne oznake) i complements (dopune subjekta ili objekta).

Primjeri rečenica su rascijepani u tablici s obzirom na svoje osnovne elemente:

Engleski
pripreme za maturu