Demonstrativi

Demonstrativi ili pokazne zamjenice (demonstratives) koristimo kako bismo pokazali na nešto ili nekoga u određenoj situaciji. Demonstrativi su this, that, these i those.

This i these ukazuju na nešto ili nekoga u blizini govornika, dok that i those ukazuju na stvari ili osobe udaljene od govornika.

Kao i ostali determinatori, nalaze se neposredno prije imenice kako bi ju pobliže odredili.

Potrebno je razlikovati demonstrative (demonstratives) i zamjenice (pronouns).

Prisjetite se: zamjenice zamjenjuju specifičnu imenicu!

Demonstrativi s vremenom i mjestom

Isto kao što bismo činili s imenicama koje imenuju predmete, demonstrative koristimo i s imenicama koje imenuju vrijeme i mjesta kako bismo odredili nalaze li se ‘bliže’ ili ‘dalje’ od govornika.

this, that bliže u vremenu i prostoru

that, those dalje u vremenu i prostoru

Demonstrativi s ljudima

Isto kao s vremenom i mjestima, uporabom demonstrativa možemo odrediti koliko su neki ljudi i ideje blizu ili daleko of govornika.

That person is horrible!

Ta osoba je užasna!

These people don’t know anything.

Ovi ljudi ništa ne znaju.

Was that you, Mark?

Jesi li to bio ti, Mark?

Mom, this is my friend!

Mama, ovo je moj prijatelj.

Engleski
pripreme za maturu