Derivacije

Mat A

Pravila deriviranja

U svim daljnjim formulama, sa crticom van zagrade $( )'$označeno je deriviranje, $x$ je nepoznanica, $f$ i $g$ su funkcije, a slovima $a, b, c$ i $n$ neki realni brojevi.

\( (c)^{\prime} = 0 \)
\( (a x+b)^{\prime}=a \)
\( \left(x^{n}\right)^{\prime}=n x^{n-1} \)
\( (c f)^{\prime}=c f^{\prime} \)
\( (f+g)^{\prime}=f^{\prime}+g^{\prime} \)
\( (f \cdot g)^{\prime}=f^{\prime} g+f g^{\prime} \)
\( \left(\frac{f}{g}\right)^{\prime}=\frac{f^{\prime} g-f g^{\prime}}{g^{2}} \)
\( (f \circ g)^{\prime}(x)=(f(g(x)))^{\prime}=f^{\prime}(g(x)) \cdot g^{\prime}(x) \)
Zadatci s državne mature:

Derivacije

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Matematika
pripreme za maturu